• Pama
    woont al vanaf haar eerste jaar niet meer bij haar ouders...
Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Sri Lanka

Kinderbeschermingssystemen versterken en kinderen en jongeren helpen zodat zij kunnen bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun land.

Nationale context

De burgeroorlog tussen de regeringstroepen en de gewapende opstandelingen in Sri Lanka heeft ruim 26 jaar geduurd. In mei 2009 kwam er een einde aan deze gevechten. De burgeroorlog eiste meer dan 70.000 mensenlevens en leidde tot 800.000 ontheemden. Het leven van de Sri Lankaanse bevolking staat nu in het teken van herstel en de overgang naar een nieuwe, veilige situatie.

De regering van president Sirisena heeft in de afgelopen drie jaar belangrijke stappen gezet richting constitutionele hervormingen en gerechtigheid. Er wordt een nieuwe grondwet opgesteld om verzoening tussen de verschillende groepen in het land te bevorderen. In juli 2016 kondigde de regering aan te streven naar een volledig gedemilitariseerd Sri Lanka in 2018.

Sri Lanka plukt de vruchten van deze stappen richting stabiliteit. Toch zijn er nog steeds veel problemen, vooral op lokaal niveau. De infrastructuur in het land is nog verre van optimaal. Zo zijn scholen en wegen helemaal vervallen. Daar komt nog eens bij dat Sri Lanka de afgelopen jaren meerdere keren getroffen is door natuurrampen, wat het proces van wederopbouw verder vertraagt.


De situatie van kinderen

Het jarenlange conflict in Sri Lanka heeft een grote impact op de kinderen. In het noorden en oosten van het land moesten velen hun huis verlaten. Jarenlang woonden zij in kampen. Pas na afloop van de oorlog konden zij terugkeren naar hun huizen.

Tegenwoordig wonen veel gezinnen weer in huizen in plaats van tenten. Maar veiligheid is voor veel kinderen nog ver te zoeken. De Sri Lankaanse kinderbeschermingssystemen zijn onderontwikkeld en kinderen vormen een kwetsbare groep. Zo vindt er op grote schaal kinderarbeid plaats. Uit cijfers van UNICEF blijkt dat ongeveer 10% van de Sri Lankaanse kinderen niet naar school kan en gedwongen wordt fysiek zware arbeid te verrichten. Dit komt vooral doordat sommige kinderen thuis de kostwinnaar zijn.

Ook seksueel geweld tegen en misbruik van voornamelijk jonge meisjes en vrouwen, vormen een groot probleem in Sri Lanka. Recente cijfers van UNICEF laten zien dat 60% van de kinderen dagelijks het risico loopt verkracht of met geweld geconfronteerd te worden. Meisjes lopen bovendien de kans te worden uitgehuwelijkt. Een probleem waar nauwelijks aandacht voor is.

Wat wij doen

Sinds 2010 werkt War Child in Sri Lanka aan de bevordering van kinderrechten en bieden we ondersteuning aan kinderen die moeten leven met de gevolgen van de burgeroorlog. In samenwerking met lokale organisaties en overheidsinstellingen biedt War Child onderwijs en psychosociale ondersteuning aan kinderen, in het hele land, die het hard nodig hebben. 

Daarnaast zetten wij ons in om kinderbeschermingssystemen te versterken in met name de noordelijke en oostelijke provincies van het land. Ook richten onze programma's zich op het bevorderen van deelname van kinderen aan (lokale) besluitvormingsprocessen. Zo ontdekken ze hoe ze voor zichzelf en voor hun rechten op kunnen komen. In juni 2017 hielden zes jeugdvertegenwoordigers een Skype-vergadering met het VN-Comité voor de Rechten van het Kind om aandacht te vragen voor de belangrijkste problemen van jongeren in Sri Lanka. 

We werken samen met organisaties op lokaal-, regionaal- en nationaal niveau. Zo proberen wij de gemeenschapssystemen voor kinderen te ondersteunen, verder te ontwikkelen en te versterken. Dankzij deze samenwerking kunnen wij kinderen en jongeren beter beschermen tegen misbruik en seksuele uitbuiting, en maken wij onze interventies duurzaam.


Onze projecten

Versterking van ondersteuningssystemen en casemanagement-mechanismen

War Child is een initiatief gestart met als doel het verbeteren van preventie- en meldingsmechanismen om het geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden in de noordelijke provincie van Sri Lanka.

Rechten realiseren en kansen uitbreiden

Dit project is gericht op de bevordering en bescherming van de mensenrechten in Sri Lanka. Door het versterken van nationale instanties en systemen probeert War Child de rechten van kinderen in Sri Lanka te beschermen.

Jeugdraad

Dit is een project in de oostelijke provincie van Sri Lanka, opgezet om jongeren de kans te geven deel te nemen aan een adviesorgaan. Door deze deelname leren kinderen over hun rechten en plichten, en dankzij hun input kan War Child het werk in Sri Lanka beter afstemmen op de behoeften van de kinderen.

Verhalen van kinderen

Veilig leren en spelen

In het noorden en oosten van Sri Lanka heeft War Child 'Safe Learning Spaces' opgezet. Hier krijgen gevluchte kinderen toegang tot onderwijs en kunnen zij meedoen aan activiteiten die zijn ontwikkeld om hen te helpen omgaan met de nare ervaringen van de oorlog.  

Dit soort plekken zijn hard nodig. Veel kinderen in Sri Lanka zijn gedwongen om te werken en kunnen niet naar school. 

Nirmala is slechts een van de duizenden kinderen die deelnemen aan de activiteiten in onze ‘Safe Learning Spaces’. Zij verloor haar vader tijdens de oorlog en groeide op te midden van conflict. "Tijdens de oorlog moesten we vaak de school ontvluchten,” herinnert ze zich. “In de klas moesten we ons verstoppen onder de tafels. We zagen de bommen vallen en hoorden schoten."

Nirmala nam deel aan onze I DEAL interventie die is gericht op psychosociale ondersteuning en is ontworpen om kinderen te helpen hun zelfvertrouwen en veerkracht te herstellen. "Dankzij I DEAL heb ik geleerd om te gaan met mijn emoties," vertelt ze. " Ik word vaak heel erg boos, maar kan daar nu beter mee omgaan."

Als ze later groot is, wil ze gymleraar worden, vertelt ze. "Ik wil mijn vrienden helpen en wil dat we allemaal gelukkig zijn. Dat is mijn wens."