• E-learning Soedan
    Dankzij E-learning kunnen veel meer kinderen 'naar school'
Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Soedan

Flexibele en innovatieve leermogelijkheden voor kinderen wiens onderwijsmogelijkheden zijn verstoord door oorlog.

Feiten en cijfers

Totale bevolking: 39,5 miljoen 
Totale bevolking <18: 18,9 miljoen 

Aantal War Child projecten in 2017: 1 
Aantal financieringspartners: 4 

Kinderen getroffen door conflictsituaties: 2,64 miljoen 

Nationale context

Soedan heeft sinds 1950 te maken met zowel interne als externe conflictenBestuurlijke conflictenconflicten over landgrenzen en de verdeling van middelen  van land waarop het vee kan grazen tot olie - hebben de spanningen in het landoen toenemenAfrika’s langstdurende burgeroorlog eindigde in 2005 met de ondertekening van de Comprehensive Peace Agreement (CPA) tussen Noord- en Zuid-Soedan. In deze CPA was onder andere het referendum opgenomen dat in 2011 leidde tot de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan.

Het gewapende conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan in de grensgebieden woekert vandaag de dag nog steeds voort. De aanhoudende conflicten in de regio’s Darfur, Zuid-Kordofan, Blue Nile en Abyei zorgen voor instabiliteit en hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van het land. De situatie van kwetsbare kinderen en gemeenschappen getroffen door de conflicten blijft kritiek. 


De situatie van kinderen

Kinderen lijden aanzienlijk onder de decennia van conflicten die het land teisteren. Jongeren in het gehele land, voornamelijk in de grensgebieden, raken ontheemd, worden gescheiden van hun families en leven onder een voortdurende dreiging van geweld.  

Kinderen en jongeren die zijn ontheemd of in vluchtelingenkampen wonen hebben geen toegang tot basisvoorzieningen, lopen het risico op ziektes en ondervoeding en worden regelmatig blootgesteld aan geweld.  

De impact van het geweld en de armoede in de Soedan wordt zichtbaar wanneer je kijkt naar de slechte infrastructuur en het gebrek aan basisvoorzieningen. Naar schatting drie miljoen kinderen gaan momenteel niet naar school. Dat is ongeveer een derde van de kinderen in de naar schoolgaande leeftijd. Dat percentage is aanzienlijk groter onder de bevoling die het grootste risico loopt, zoals vluchtelingen, bewoners van provincies die het hevigst getroffen zijn door geweld, bepaalde stammen en meisjes in het algemeen.

Wat wij doen

War Child focust zich in Soedan op onderwijs als antwoord op het hoge aantal kinderen dat niet naar school gaat. Can’t Wait to Learn, ons wereldwijde programma dat is voortgekomen uit onze succesvolle e-learning pilot in Soedan, zorgt voor innovatief, flexibel en effectief onderwijs voor diegene die het het hardst nodig hebben.  

Het programma heeft zich als doel gesteld om eind 2020 65.000 kinderen die niet naar school gaan in Soedan te bereiken. Het is ontwikkeld in samenwerking met het Soedanese Ministerie van Onderwijs, UNICEF, Babiker Badri Scientific Association for Women Studies, TNO en Butterfly Works. In samenwerking met War Child, zal UNICEF het programma in 2018 opschalen om meer kinderen te bereiken op nieuwe locaties.  

Can’t Wait to Learn bredit zich momenteel uit naar andere landen in het Midden-Oosten en Afrika. In 2020 is als doel gesteld dat we meer dan 170.000 kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar oud willen bereiken in drie tot vijf regio’s die getroffen zijn door conflicten.  

Onze projecten

In Can’t Wait to Learn kunnen kinderen spelenderwijs educatieve spellen spelen die zijn gebaseerd op het curriculum van hun land. Deze op maat gemaakte spellen omvatten instructies, oefeningen en een leer-managementsysteem.

Het is een leuk en effectief middel dat bovendien een bewezen positieve invloed heeft op het psychosociale welzijn van kinderen. De inhoud is goedgekeurd door het Soedanese Ministerie van Onderwijs. Dat er geen schoolgebouw of leraren nodig zijn betekent een fundamentele verandering in hoe onderwijs kan worden aangeboden aan kinderen in nood- en crisissituaties.


Verhalen van kinderen

Leren rekenen

De zeven jaar oude Ma'ab is één van de zeshonderd kinderen in Soedan die deelnemen aan het e-learning Soedan project van War Child en partners.

Ma'ab zit samen met kinderen uit haar dorp in een eenvoudige hut. Met haar koptelefoon laat ze ons snel zien hoe het spel werkt. "Je schuift de grootste waarde naar deze kant en dan het kleinste getal naar de andere kant", legt ze uit.

Het spel stelt kinderen zoals Maab in staat om op een leuke en creatieve manier te leren rekenen. Zelfs kinderen die nooit hebben leren lezen of schrijven, kunnen deelnemen. Dat komt doordat het spel een tutorial bevat die wordt uitgelegd door Soedanese kinderen zelf.