Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

DR Congo

Na decennia van Belgisch koloniaal bestuur werd de huidige Democratische Republiek Congo (DRC) in 1960 onafhankelijk. Het gevolg: een machtsvacuüm met jaren van burgeroorlog, militaire coups, humanitaire crises en weergaloos geweld. Anno 2017 is de situatie in het land nog steeds zeer instabiel. De fragiele wapenstilstand wordt bedreigd, en het land kampt naast grote armoede en honger met een enorme vluchtelingeninstroom.

Dit is er aan de hand

Het geweld in DR Congo beperkt zich niet tot de landsgrenzen van het Midden-Afrikaanse land. Vrijwel alle omliggende landen zijn erbij betrokken. De belangen zijn dan ook enorm. Het oosten van DRC is rijk aan grondstoffen, met grote voorraden goud, koper en diamanten. Het gebied is domein van gewapende groepen die werken voor de hoogste bieder. Naast economische motieven spelen diepgewortelde spanningen een rol, zoals die tussen stammen van verschillende etnische achtergrond.

Vredesverdragen zijn ondertekend om het gewapende conflict in de DRC te stoppen, maar de wapenstilstand blijft fragiel. In 2016 stelde president Joseph Kabila wijzigingen aan de grondwet voor. Dit werd beantwoord met wijdverspreide, veelal gewelddadige protesten.

Een compromis werd bereikt, waarbij de presidents- en parlementsverkiezingen eind 2017 stonden gepland. Inmiddels zijn deze voorgestelde verkiezingen tot tenminste 2018 vertraagd, omdat er problemen zijn omtrent kiezersregistratie. President Kabila blijft zitten - in strijd met de grondwet. De bevolking blijft hierdoor in angst dat het geweld weer op kan laaien.

Het jarenlange geweld heeft enorme gevolgen. Onzekerheid. Armoede. Miljoenen doden. Honderdduizenden mensen zijn constant op de vlucht voor plunderende bendes. Kinderen worden geronseld om te vechten, of ontvoerd als seksslaaf. Verkrachtingen zijn middel om angst te zaaien en macht uit te oefenen. Misbruikte tienermoeders worden verstoten uit hun gemeenschap. Ongeletterdheid is hoog. Hygiëne is slecht, en er heerst honger.

Dit doen wij

War Child biedt hulp aan gevluchte Burundese vluchtelingen in DR Congo. Daarnaast geven wij onderwijs aan zowel gevluchte kinderen als kinderen uit lokale gemeenschappen. Dit is hard nodig, omdat ongeveer zeven miljoen kinderen in DR Congo geen toegang tot onderwijs hebben.

In DR Congo ondersteunt War Child kinderen daarnaast op het gebied van bescherming en psychosociale hulp. Dit doen we onder andere door het creëren van economische kansen voor jongeren, als alternatief voor het leven als kindsoldaat of mijnwerker. Ook zetten we ons in voor de re-integratie van seksslaven en misbruikte tienermoeders. En we werken samen met ouders, leraren en lokale bestuurders om kinderrechten op de langere termijn te beschermen.

Door jongeren bij te scholen en ze een vak te leren, hebben zij meer kans op normaal werk. Zo voorkomen we dat ze terugvallen in armoede en uitbuiting door bijvoorbeeld gewapende bendes. Door kinderen de ruimte te bieden hun verhaal te doen krijgen ze meer zelfvertrouwen op en ontstaat onderling begrip.

Meer informatie

Goede, veilige scholen

Met dit programma biedt War Child opvangonderwijs aan gevluchte kinderen in Safe Spaces in DR Congo.

Root Causes

Dit programma heeft als doel om de overheid, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen in DR Congo te ondersteunen.

Word Friend van War Child

Meedoen als Friend van War Child kan op verschillende manieren. Immers, vriendschap kent ook vele vormen. Doneer geld waarmee we projecten kunnen ontwikkelen, kom in actie om fondsen te werven of word Bedrijfssponsor met het hele bedrijf.

Doneer

War Child gelooft in de kracht van oorlogskinderen om hun eigen leven vorm te geven. Daar hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk vrienden bij nodig. Word daarom ook Friend van War Child. Doneer nu, en samen halen we de oorlog uit een kind.

Kom in Actie

Organiseer een benefietfeest, een sponsorloop rond de kerk, een veiling op je sportclub. Meedoen met War Child kan thuis, op school, waar dan ook. Alleen of samen met anderen. Wij steunen je met tips, promotiemateriaal en je eigen actiepagina.

Word Bedrijfssponsor

Oorlogskinderen helpen kost geld. Vergroot het bereik van War Child met een zakelijke financiële bijdrage of bedrijfssponsoring in natura. Word Bedrijfssponsor.