Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

DR Congo

Onderwijs, bescherming en psychosociale hulp om toekomstperspectieven te verbeteren.

Nationale context

De Democratische Republiek Congo (DRC) wordt al meer dan 20 jaar lang geteisterd door binnenlandse conflicten. De laatste jaren is de humanitaire situatie in het land verder verslechterd door een reeks epidemieën en natuurrampen. Als gevolg hiervan is het land zeer instabiel en is de armoede onder de bevolking groot.

De politieke spanningen in Congo nemen zienderogen toe. In 2016 nam president Joseph Kabila het besluit tot een grondwetwijziging. Volgens de oppositie en manier van Kabila om hiermee zijn macht voor onbepaalde tijd te verlengen. In reactie op dit voorstel ontstonden er door het hele land gewelddadige protesten.

Er werd een overgangsregering ingesteld, gevolgd door een fragiele wapenstilstand. De inwoners van Congo werd belooft dat er spoedig nieuwe verkiezingen zouden komen. Een belofte die tot op heden niet is nagekomen. Ook het staakt het vuren staat onder grote druk. Door de recente toestroom van vluchtelingen zijn de spanningen in het land verder toegenomen. Congo herbergt ongeveer 430.000 geregistreerde vluchtelingen uit acht verschillende landen. Daarnaast telt het land zo'n 1,9 miljoen ontheemden.

Vooral in het oosten van Congo lopen de spanningen hoog op. In de provincie Zuid-Kivu neemt het geweld vele vormen aan. Er zijn territoriale conflicten tussen gewapende etnische groepen, grensgevechten met troepen uit buurlanden en op sommige plekken hebben criminele bendes het voor het zeggen.


De situatie van kinderen

Miljoenen kinderen in Congo zijn niet veilig. Regelmatig vinden er aanvallen plaats op scholen en ziekenhuizen. Bovendien is een schrijnend gebrek aan kinderbeschermingssystemen en -instanties. Door het hele land is er weinig tot geen werk voor jongeren waardoor gewapende groeperingen succesvol jongeren weten te rekruteren. Onderdeel zijn van een gewapende groep geeft jongeren een gevoel van verbondenheid, trots en niet onbelangrijk, het geeft hen economische vooruitzichten.

In deze gewelddadige context hebben maar weinig kinderen toegang tot onderwijs. Zo'n 3,5 miljoen kinderen onder de 11 jaar kunnen niet naar school. Bijna de helft van de kinderen in DR Congo gaat pas op zesjarige leeftijd naar school. De aanwezigheid van gewapende groepen, de ontheemde bevolking, discriminatie en gebrek aan infrastructuur vormen grote obstakels voor kinderen om naar school te kunnen.

Wat wij doen

War Child Holland is sinds 2003 actief in het oosten van Congo: in de provincie Zuid-Kivu en in de regio's Fizi, Kalehe en Walungu. Met onze programma's bieden wij kinderen in Congo onderwijs, bescherming en psychosociale ondersteuning. Niet alleen aan lokale Congolese kinderen, maar ook kinderen uit het binnen- en buitenland die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers psycho-sociaal zodat zij leren omgaan met hun nare ervaringen.

In al onze interventies werken we aan capaciteitsversterking van ouders, verzorgers en in bredere zin de gemeenschap om verantwoordelijkheid voor hun kinderen te nemen. Een aanpak die kinderen centraal stelt en ze helpt krachtiger te worden en veerkracht op te bouwen.

Onze projecten

Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van conflict

Een initiatief om bij te dragen aan de stabiliteit in de Kalehe regio. De doelen van het project omvatten de verbetering van het bestuur, conflict oplossende activiteiten en beroepsonderwijs om de economische kansen van jongeren te verbeteren.

Goede scholen, veilige scholen

Dit project is gericht om kinderen toegang tot kwalitatief onderwijs te bieden in een veilige en ondersteunende  omgeving.

Zorg en onderwijs voor vluchtelingen- en oorlogskinderen

Een project in de provincie Zuid Kivu gericht op de bescherming van oorlogskinderen. Activiteiten om de lokale kinderbeschermingssystemen te versterken staan centraal in dit project.

Versterking van de bescherming en verbetering van de toegang tot kwalitatief onderwijs

Een project dat kinderen en jongeren in een vluchtelingenkamp in Lusenda in het oosten van Congo ondersteunt door verbeterde bescherming en inhaalonderwijs. Het project versterkt het vermogen van ouders en verzorgers om kwetsbare kinderen te ondersteunen.


Verhalen van kinderen

Sifa houdt van leren

Zo'n 500.000 vluchtelingen hebben Burundi sinds april 2015 verlaten, gevlucht voor het geweld en de onrust. De helft van deze vluchtelingen zijn kinderen, kinderen zoals de twaalfjarige Sifa.

Sifa en haar familie vonden een nieuw thuis in DRC na een moeilijke reis op zoek naar veiligheid. Sifa doet nu mee aan het War Child programma voor vluchtelingenkinderen. We ondersteunen kinderen als Sifa zodat ze kunnen spelen, leren en hun traumatische ervaringen kunnen verwerken.

Sifa gaat nu weer naar school, en ze is er dol op. "We moesten Burundi ontvluchten waardoor ik niet meer naar school kon," legt ze uit. "Ik heb veel lessen gemist, maar hier in Congo kan ik eindelijk weer naar school. Ik kan weer leren!"

War Child biedt bescherming, psychosociale hulp en onderwijs aan duizenden Burundese kinderen in Congo. Wij bieden kinderen een plek waar zij hun traumatische ervaringen kunnen verwerken, hun zelfvertrouwen weer kunnen opbouwen en leveren een bijdrage aan een betere toekomst voor hunzelf en voor hun gemeenschap.

Sifa ziet haar toekomst al helemaal voor zich. “Mijn ouders hebben mij geleerd dat ik altijd mijn best moet doen. Ik wil daarom nog meer leren, zodat ik uiteindelijk dokter kan worden”.