Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Colombia

Colombia is een land van chronisch geweld. Conflicten tussen rebellenlegers als de FARC en de ELN, het regeringsleger en gewapende milities houden het Zuid-Amerikaanse land al sinds halverwege vorige eeuw in hun greep. Ondanks jarenlange vredesonderhandelingen blijft het conflict voort sluimeren, gevoed door criminele motieven. Drugshandel, afpersing en kidnapping is er aan de orde van de dag.

Dit is er aan de hand

Ruim tien decennia wordt Colombia al geteisterd door heftige conflicten tussen gewapende groepen, waaronder het nationale leger, linkse guerrilla's, extreemrechtse paramilitaire groeperingen en criminele bendes. Tussen 2012 en 2016 vonden er vredesdialogen plaats tussen de staat en de grootste guerrillagroepering, de FARC, om de vredesopbouw te stimuleren.

In augustus 2016 werd een vredesakoord tussen de regering en de FARC opgesteld. Twee maanden later werd deze eerste overeenkomst met een kleine meerderheid afgewezen door de Colombiaanse bevolking. Een groot deel van het volk was het niet eens met de amnestievoorwaarden aan de FARC. In november 2016 werd een herzien vredesakkoord ondertekend en formeel bekrachtigd door het Colombiaanse congres. FARC-rebellen zijn begonnen met het verlaten van hun kampen, en het proces van demobilisatie en ontwapening. Formele vredesgesprekken tussen de staat en de ELN staan op de planning.

Ondanks deze vredesinitiatieven bestaan er nog grote bedreigingen voor de veiligheid van kinderen en jongeren in Colombia. Het risico van werving door verschillende gewapende groepen die nog steeds actief zijn, blijft bestaan. Moord, ontvoering en seksueel geweld zijn allemaal serieuze bedreigingen voor de veiligheid van Colombia's jeugd.

Door de continue strijd is in Colombia een cultuur van geweld ontstaan. Vechten in plaats van praten is op veel plaatsen normaal geworden. Mensenrechtenactivisten, vakbondsleiders en politici zijn hun leven niet zeker. Het resultaat: honderdduizenden doden. Ruim een miljoen kinderen verdreven van hun thuis.

Kinderen leven in armoedige omstandigheden op het platteland, of hangen rond in de sloppenwijken van grote steden. Kinderen die snel geneigd zijn om zich aan te sluiten bij gewapende bendes, omdat ze geen alternatief zien voor hun wereld van armoede en geweld. Kinderen die uit onmacht kindsoldaat worden.

Dit doen wij

War Child beschermt kinderen in Colombia tegen geweld en misbruik. War Child richt zich onder andere op het verbeteren van het psychosociale welzijn van kinderen, en het versterken van hun weerbaarheid. Zodat ze kunnen omgaan met het geweld dat ze (hebben) ervaren.

In onze programma’s worden kinderen gestimuleerd hun nare herinneringen uit hun tijd als kindsoldaat te verwerken via creatieve en recreatieve activiteiten. Scholen en theaters dienen als uitlaatklep voor ingrijpende ervaringen, en zijn tegelijk podia voor voorlichting over kinderrechten. Zodat zoveel mogelijk mensen voordeel hebben bij hun boodschap. En opdat zoveel mogelijk mensen van elkaar leren.

Samen met ouders en verzorgers, docenten en kinderen die aan onze programma's deelnemen, werkt War Child daarnaast om de werving en het gebruik van kinderen door gewapende groepen te voorkomen. Verder ondersteunen we lokale organisaties die voormalig kindsoldaten helpen terug te keren in de maatschappij. Zo zorgen we dat kinderen niet terugvallen in een leven van geweld.

We werken ook samen met scholen in het land om kwetsbare kinderen een beschermende en veilige leeromgeving te bieden. Psychosociale ondersteuning, onderwijs en maatregelen om de participatie van kinderen in lokale besluitvormingsprocessen te stimuleren worden vaak gecombineerd, om ervoor te zorgen dat onze interventies zo effectief mogelijk zijn.

Meer informatie

Leren in vrede

Kinderen in Colombia lopen het risico om gerecruiteerd to worden door gewapende groepen. War Child zorgt voor bescherming van deze kinderen. 

Samen een toekomst bouwen

War Child helpt ex-kindsoldaten re-integreren in de samenleving, en biedt hen bescherming. Dit doen we in samenwerking met lokale en (inter-)nationale partners.

Connectiviteit en e-Learning Hubs

In een Safe Space biedt War Child trainingen aan kwetsbare jongeren. Zij leren hier belangrijke vaardigheden gericht op ICT via flexibele e-learning platforms.

Word Friend van War Child

Meedoen als Friend van War Child kan op verschillende manieren. Immers, vriendschap kent ook vele vormen. Doneer geld waarmee we projecten kunnen ontwikkelen, kom in actie om fondsen te werven of word Bedrijfssponsor met het hele bedrijf.

Doneer

War Child gelooft in de kracht van oorlogskinderen om hun eigen leven vorm te geven. Daar hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk vrienden bij nodig. Word daarom ook Friend van War Child. Doneer nu, en samen halen we de oorlog uit een kind.

Kom in Actie

Organiseer een benefietfeest, een sponsorloop rond de kerk, een veiling op je sportclub. Meedoen met War Child kan thuis, op school, waar dan ook. Alleen of samen met anderen. Wij steunen je met tips, promotiemateriaal en je eigen actiepagina.

Word Bedrijfssponsor

Oorlogskinderen helpen kost geld. Vergroot het bereik van War Child met een zakelijke financiële bijdrage of bedrijfssponsoring in natura. Word Bedrijfssponsor.