Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Colombia

Kinderen in staat stellen veerkrachtiger te worden, vrij van geweld en nare ervaringen.

Nationale context

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om een einde te maken aan de decennialange burgeroorlog in Colombia. Zo werd in 2016 een vredesakkoord tussen de regering en FARC-rebellenbeweging ondertekend.

Maar door de publieke afwijzing van de amnestievoorwaarden die aan de FARC-leden werd voorgesteld, moest het akkoord worden herschreven. Uiteindelijk werd deze in november 2016 geratificeerd door het Colombiaanse congres. De FARC is nu begonnen met het ontwapeningsproces. Het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) – de op een na grootste guerrillagroep van het land – schoof ook aan bij de onderhandelingstafel, maar deze vredesbesprekingen zijn stukgelopen na meerdere schendingen van het staakt-het-vuren.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen heeft Colombia nog een lange weg te gaan. Rechtse paramilitairen zijn actief in veel gebieden van het land en FARC-dissidenten strijden voortdurend tegen de strijdkrachten van de regering. Ook hebben criminele groepen bezette gebieden van de FARC ingenomen. Dit maakt de strijd tegen illegale economieën, waaronder drugs, mensenhandel en illegale mijnbouw, nog lastiger.

Colombia is het land met de grootste populatie ontheemden. Volgens cijfers van de UNHCR hebben 7,4 miljoen mensen gedwongen huis en haard moeten verlaten.


De situatie van kinderen

Ondanks de verschillende vredesinitiatieven van de afgelopen jaren, wordt de veiligheid van kinderen en jongeren in Colombia nog steeds ernstig bedreigd. 

Het risico om gerekruteerd te worden door de nog altijd actieve gewapende groepen blijft groot. Hoewel het onmogelijk is om te achterhalen hoeveel kinderen er gedwongen worden mee te doen in gewapende conflicten, is de officiële schatting dat alleen al door de FARC 11.000 kinderen en jongeren tussen 1972 en 2014 zijn gerekruteerd. Deze kinderen worden ingezet voor verschillende doeleinden zoals het vergaren van informatie, bewaking en directe betrokkenheid bij vijandelijke acties.

Een ander zorgwekkend risico voor kinderen is seksueel geweld. In Colombia gebruiken gewapende groepen en criminele gangs seksuele uitbuiting en het dreigen met geweld als middel om sociale controle uit te oefenen. Het merendeel van de slachtoffers zijn vrouwen, waaronder een groeiend aantal meisjes tussen de 10-14 jaar.

Door de productie van drugs en illegale mijnbouw operaties worden veel kinderen gedwongen om zwaar en gevaarlijk werk te verrichten. Kinderen en jongeren die betrokken zijn bij drugshandel werken als plantagearbeiders of drugskoeriers, beiden vormen een bedreiging voor hun veiligheid.

Wat wij doen

War Child werkt in Colombia aan de verbetering van het psychosociale welzijn van kinderen en helpt hen om te gaan met al het geweld. Kinderen maar ook ouders, verzorgers en leraren nemen deel aan onze programma's. Wij werken aan het versterken van maatschappelijke structuren om kinderen te beschermen tegen geweld, en het ronselen en misbruik van kinderen door gewapende groepen tegen te gaan.

Samen met Colombiaanse scholen proberen we er bovendien voor te zorgen dat kwetsbare kinderen verzekerd zijn van een beschermde en veilige leeromgeving. Wij combineren psychosociale hulp, educatie en maatregelen om de participatie van kinderen in de lokale besluitvormingsprocessen te bevorderen. Op deze manier proberen wij de effectiviteit van onze interventies te vergroten. 


Onze projecten

Leren in vrede

Dit project is ontwikkeld om de bescherming van kwetsbare kinderen en jongeren mogelijk te maken en hen betere educatiemogelijkheden te bieden.

Vredescircus

Een vredesopbouwend samenwerkingsprogramma gericht op duurzaamheid en kennisoverdracht aan gemeenschappen. Om verandering te bewerkstelligen, dient men creatief en innovatief te zijn, en out-of-the-box te denken. 

Samen werken aan een betere toekomst

Dit project is ontwikkeld om de re-integratie van voormalig kindsoldaten te faciliteren en om maatschappelijke kinderbeschermingsstructuren op te zetten.

Connectiviteit en e-Learning Hubs

Een initiatief om kwetsbare jongeren weerbaar te maken door middel van educatie op het gebied van ICT- en levensvaardigheden, en beroepsonderwijs.

Verhalen van kinderen

Een tweede kans

Jorge is slechts een van de miljoenen jongeren in Colombia die dagelijks worden geconfronteerd om te gaan met de gevolgen van geweld en intimidatie.

Jorge prijst zichzelf gelukkig nog in leven te zijn, omdat een gewapende groepering hem op dertienjarige leeftijd rekruteerde. "Als de groep me niet had achtergehouden, was ik waarschijnlijk gedood," merkt hij op.

"Ze doodden mijn beste vriend waar ik bij stond. Ik zal dat nooit meer vergeten."

Jorge wist weg te komen en nam deel aan War Child’s activiteiten. Hij leerde geweld en agressie af te wijzen en om te gaan met zijn emoties.

"Ik heb veel over mijzelf geleerd," zegt Jorge. "Ik leerde hoe ik samen met anderen kan leven zonder te vechten. Ik heb een kans gekregen, waar ik de rest van mijn leven dankbaar voor ben."