Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Burundi

Burundi kent een lange en een brute geschiedenis van etnisch geweld tussen de Hutu- en Tutsi-stammen. Door een nieuwe uitbarsting van geweld in Burundi is ruim een half miljoen mensen gevlucht naar buurlanden Rwanda, Tanzania en DR Congo. Op zoek naar veiligheid. Meer dan de helft van hen is kind.

Dit is er aan de hand

Burundi vormde ooit één land met buurland Rwanda. En land heeft een turbulente politieke geschiedenis. De eerste democratisch gekozen president van Burundi werd in 1993 vermoord. Dat leidde tot massamoorden, geweld tussen verschillende etnische groepen en een burgeroorlog.

De oorlog duurde tot 2006 en kostte naar schatting 30.000 mensen het leven.  De weg naar herstel van de jarenlange burgeroorlog is moeizaam en pijnlijk. Sociale structuren, die in het verleden een vangnet vormden voor kwetsbare families, zijn verzwakt of verwoest. Er is een tekort aan basale voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming. Het land is instabiel, en blijft één van de armste landen in de wereld. Ruim 80 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

In 2008 werd er een wapenstilstandsovereenkomst ondertekend, maar de weg naar vrede werd verstoord. President Nkurunziza stelde zich in april 2015 opnieuw verkiesbaar, voor een ongekende derde ambtstermijn. Zijn besluit werd beantwoord met golf van wijdverspreid geweld. Een poging van de oppositie tot militaire staatsgreep werd gevolgd door onrust die meer dan 400 levens eiste. En het geweld gaat door.

Sinds de recente gewelddadigheden zijn meer dan 500.000 mensen Burundi ontvlucht. De helft van deze vluchtelingen is kind. De situatie is schrijnend. Veel van hen zijn gedwongen om toevlucht te zoeken zonder bescherming van ouders of verzorgers. Die kinderen die nog steeds in Burundi zijn, lopen het risico misbruikt, verwaarloosd of uitgebuit te worden. 

Dit doen wij

War Child werkt sinds 2008 samen met nationale NGO's in Burundi. In 2011 startte wij ons eigen projecten in het land. Hier werkt War Child aan het herbouwen van sociale structuren in Burundi, omdat deze na jaren van conflict ontbraken. Met verschillende projecten zorgt War Child dat kinderen beter beschermd worden tegen geweld in allerlei vormen. We scholen kinderen met een leerachterstand bij, of leren hen een vak.

Indien nodig krijgen kinderen psychosociale hulp. Dat helpt hen om ingrijpende oorlogservaringen een plek te geven. Ook groeit hierdoor hun zelfvertrouwen, hun weerbaarheid, en staan ze krachtiger in het leven. Waardoor ze weer beter beschermd zijn tegen geweld.

We trainen ouders, verzorgers en leraren hoe zij de kinderen onder hun hoede beter kunnen ondersteunen. En we zorgen dat kinderen meer betrokken worden bij beslissingen die over hun leven gaan. Zo maken we gemeenschappen sterker. In Burundi doen we dat vooral in de provincies waar het meeste geweld plaatsvond, zoals het noordwesten van het land.

Meer informatie

Noodhulp voor gevluchte kinderen

War Child verleent directe steun aan gevluchte kinderen in Burundi. Deze noodhulp is hard nodig.

Word Friend van War Child

Meedoen als Friend van War Child kan op verschillende manieren. Immers, vriendschap kent ook vele vormen. Doneer geld waarmee we projecten kunnen ontwikkelen, kom in actie om fondsen te werven of word Bedrijfssponsor met het hele bedrijf.

Doneer

War Child gelooft in de kracht van oorlogskinderen om hun eigen leven vorm te geven. Daar hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk vrienden bij nodig. Word daarom ook Friend van War Child. Doneer nu, en samen halen we de oorlog uit een kind.

Kom in Actie

Organiseer een benefietfeest, een sponsorloop rond de kerk, een veiling op je sportclub. Meedoen met War Child kan thuis, op school, waar dan ook. Alleen of samen met anderen. Wij steunen je met tips, promotiemateriaal en je eigen actiepagina.

Word Bedrijfssponsor

Oorlogskinderen helpen kost geld. Vergroot het bereik van War Child met een zakelijke financiële bijdrage of bedrijfssponsoring in natura. Word Bedrijfssponsor.