• Ahmad
    kon niet meer slapen van de bommen
  • Hamza en Assil vluchtten voor het geweld in Gaza
    Ze kunnen nu terecht in een Safe Space van War Child
Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Bezette Palestijnse gebieden

Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden groeien op in onzekerheid: dreiging van geweld is voortdurend aanwezig.

Nationale context

Ondanks de gewelddadigheden in 2014 en 2015, is de politieke en veiligheidssituatie in de bezette Palestijnse gebieden relatief stabiel. Toch blijven veel mensen afhankelijk van humanitaire hulp en lopen sinds december 2017 de spanningen in zowel de Westelijke Jordaanoever als in Gaza weer op.

Door de nu al tien jaar durende blokkade gaan de leefomstandigheden in Gaza snel achteruit. Er is gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, elektriciteit en andere basisbehoeften. De uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zorgen ervoor dat Palestijnse families gedwongen hun huizen moeten verlaten. Hierdoor lopen de spanningen op. 

Een vicieuze cirkel van politiek geweld en vergeldingen blijft de bezette Palestijnse gebieden beheersen. Naast de politieke conflicten, inclusief inter-Palestijnse en internationale onenigheid, die de regio in de ban houden, worden de fundamentele mensenrechten van burgers geschonden. Dit heeft een grote impact op het mentale welzijn van de kinderen en de rest van de bevolking.


De situatie van de kinderen

Kinderen in de bezette Palestijnse gebieden groeien gedwongen op in een omgeving waar politieke spanningen vaak uitmonden in geweld. Kinderen in Gaza leven in constante angst voor een nieuwe uitbarsting. De meesten hebben al meerdere gewelddadige conflicten meegemaakt, zoals in 2014 toen 1.462 Palestijnse burgers – waaronder 551 kinderen en 6 Israëlische burgers – werden gedood

Op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, blijft het aantal geweldsincidenten tegen kinderen verontrustend hoog. Veilige plekken om te spelen zijn schaars en kinderen die op straat spelen riskeren slachtoffer te worden van geweld.

Thuis en op school krijgen kinderen te maken met geweld, maar ook bij confrontaties met Israëlische soldaten raken zij gewond of erger, worden zij gedood. Zorgwekkend is bovendien dat er regelmatig kinderen, soms niet ouder dan 12 jaar, worden gearresteerd en gevangengezet. 

Wat we doen

War Child werkt samen met lokale en maatschappelijke organisaties en families om kinderen te beschermen en hen te helpen in hun psychosociale welzijn. 

We creëren een veilige speel- en recreatieomgeving voor de kinderen. Deze faciliteiten maken het mogelijk dat deze kinderen, die dagelijks geconfronteerd worden met conflicten en de bezetting, weer gewoon kind kunnen zijn. De mensen uit de gemeenschap die we trainen, voornamelijk jongeren, leren de kinderen essentiële levensvaardigheden en bieden hen psychosociale hulp.

Ook de families van deze kinderen bieden we hulp om met de stress van het leven onder bezetting en conflicten om te gaan. We versterken hun weerbaarheid en het vermogen om een zorgzame familieomgeving te bieden. Dit helpt de impact die het conflict heeft op de kinderen te verminderen.

War Child leert kinderen en hun ouders/verzorgers over de rechten en verantwoordelijkheden die zowel zijn vastgelegd in het internationale recht en als in de verdragen, die zowel door de Israëlische en Palestijnse overheid ondertekend zijn.

Wanneer wij zien dat de rechten van kinderen worden geschonden, ongeacht door wie, laten we van ons horen. 


Onze projecten

Bescherming van kinderen in niemandsland

War Child is met een initiatief gestart om hulpverlening en een mobiele vorm van kinderbescherming, psychosociale hulp, recreatie en rechtshulp te bieden aan Palestijnse kinderen en gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever.

Kinderen helpen herstellen

We bieden psychosociale hulp, bescherming en mogelijkheden voor sport en spel aan de meest kwetsbare Palestijnse kinderen en gemeenschappen in Gaza.

Een kind hoort hier niet thuis

We bieden kinderen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, ondersteuning bij het voorkomen en verwerken van geweldservaringen en juridische problemen. 

Betrokkenheid en mondigheid van jongeren vergroten

Kwetsbare jongeren worden betrokken bij sportactiviteiten in Gaza om hun mentale en fysieke gezondheid en welzijn te verbeteren, en de sociale verbondenheid te versterken.

Verhalen van kinderen

De weg naar herstel

War Child's noodhulpprogramma in Gaza levert specialistische psychosociale hulp en bescherming aan kinderen die zijn blootgesteld aan geweld. Kinderen zoals Ahmad leren in een veilige omgeving hoe ze om kunnen gaan met traumatische ervaringen.

Het verhaal van Ahmad is helaas een typisch voorbeeld van hoe duizenden kinderen verstrikt raakten in ‘Operation Protective Edge’, die Israël in 2014 begon in Gaza. "Ons huis werd meerdere keren gebombardeerd," vertelt hij.

"We konden niet wegvluchten uit ons huis naar een veilige plek. Ik was bang en hoorde het geluid van raketten, vliegtuigen en bombardementen. Het voelde alsof ik werd omringd door monsters en duivels. Ik kon er niet van slapen."

Uiteindelijk kon Ahmad terecht bij zijn familie in de stad Sheikh Radwan. Hij nam deel aan War Child’s activiteiten en vond opnieuw zijn motivatie. "Ik vond school niet heel leuk. Maar toen we met de levensvaardighedenactiviteiten startten in de ‘Love and Peace Association’ merkte ik het verschil met de methoden die we vroeger (?) op school gebruikten," vertelt hij. “Het gaf me een goed gevoel. Ik werd minder nerveus en mijn schoolcijfers zijn veel beter geworden.”