Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Afghanistan

Een land met een heftige geschiedenis. Een conflict dat al tientallen jaren duurt. Opgroeien in Afghanistan betekent opgroeien in een gewelddadige omgeving. Na tientallen jaren van oorlog is Afghanistan verder verwijderd van vrede dan ooit. De economie en infrastructuur zijn vrijwel volledig verwoest. Miljoenen mensen hebben hun huis moeten ontvluchten.

Dit is er aan de hand

Het gewelddadige conflict in Afghanistan begon rond de Koude Oorlog. Toen de Sovjet Unie Afghanistan aanviel in 1979, leidde dit tot een complex conflict dat tot 1989 duurde. Gewapende groepen streden vervolgens om de macht tot 1994, tot de Taliban aan de macht kwam. Een streng traditioneel Islamitisch regime volgde.

In 2001, vlak na de aanslagen op 11 september, vielen internationale coalitiegroepen onder leiding van de VS het land binnen. Samen verdreven zij de Taliban uit de steden en zetten een democratisch gekozen regering op. Maar de spanningen bleven. De afgelopen jaren is de Taliban weer steeds actiever geworden, en oude rivaliteit tussen stammen is nog altijd actueel.

De wijdverspreide humanitaire crisis in Afghanistan heeft een miljoen mensen op de vlucht doen slaan, zowel in het land zelf als in de grensgebieden met Pakistan en Iran. De stroom vluchtelingen dreigt de kwetsbare situatie in Afghanistan te verergeren. Steeds meer mensen hebben geen toegang tot de basisbehoeften zoals schoon drinkwater. Miljoenen mensen lopen het risico om besmet te worden met ziektes zoals diarree, tyfus en polio.

Kinderen in Afghanistan groeien op met weinig perspectief. In totaal hebben ongeveer 3,5 miljoen mensen in Afghanistan behoefte aan humanitaire noodhulp - meer dan de helft van hen is kind. Afghaanse kinderen worden omgeven door geweld, armoede, gevaarlijke arbeidsomstandigheden en uitsluiting. Hele generaties hebben nooit vrede gekend. Jonge meisjes gaan, na te zijn uitgehuwelijkt, niet meer naar school. Kleuters belanden in weeshuizen, omdat ouders denken dat ze daar een betere toekomst krijgen.

Dit doen wij

War Child werkt in Afghanistan als onderdeel van de Dutch Relief Alliance (DRA) - een coalitie van veertien Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (MoFA). Het DRA Joint Response in Afghanistan biedt snelle humanitaire hulp aan gemeenschappen die door het conflict worden getroffen.

Daarnaast biedt War Child kwetsbare kinderen -  vaak gehandicapte kinderen, straatkinderen, en jonge meisjes - in en rondom Kabul onderwijs. Met ons programma ondersteunen wij kinderen van vier tot zes in hun ontwikkeling. Wij helpen hen werken aan hun zelfvertrouwen. Op een veilige plek, een Safe Space, kunnen zij hun verhaal kwijt, weer spelen en leren. 

Word Friend van War Child

Meedoen als Friend van War Child kan op verschillende manieren. Immers, vriendschap kent ook vele vormen. Doneer geld waarmee we projecten kunnen ontwikkelen, kom in actie om fondsen te werven of word Bedrijfssponsor met het hele bedrijf.

Doneer

War Child gelooft in de kracht van oorlogskinderen om hun eigen leven vorm te geven. Daar hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk vrienden bij nodig. Word daarom ook Friend van War Child. Doneer nu, en samen halen we de oorlog uit een kind.

Kom in Actie

Organiseer een benefietfeest, een sponsorloop rond de kerk, een veiling op je sportclub. Meedoen met War Child kan thuis, op school, waar dan ook. Alleen of samen met anderen. Wij steunen je met tips, promotiemateriaal en je eigen actiepagina.

Word Bedrijfssponsor

Oorlogskinderen helpen kost geld. Vergroot het bereik van War Child met een zakelijke financiële bijdrage of bedrijfssponsoring in natura. Word Bedrijfssponsor.