Kinderen in extreme mate onder vuur in Syrië

Nederland moet voortrekkersrol nemen in bescherming kinderen

Amsterdam, 29 augustus 2012 - Kinderen in Syrië worden gericht beschoten, misbruikt, ontvoerd en ingezet als menselijk schild. In weinig ander recent conflict worden de rechten van kinderen zo stelselmatig geschonden, door alle strijdende partijen. Dit staat in het vandaag uitgebrachte War Child-rapport ‘Syrië: kinderen onder vuur’.

Het rapport, dat onder meer gebaseerd is op verhalen van ooggetuigen en kinderen in vluchtelingenkampen, maakt ook melding van martelingen, seksueel misbruik, aanvallen op scholen en de inzet van kindsoldaten. Hiermee blijken alle zes ernstigste schendingen van kinderrechten, zoals vastgelegd door de VN in 2005, aan de orde van de dag in Syrië. Kinderen en jongeren hebben altijd het meest te lijden tijdens gewapende conflicten. In Syrië echter worden kinderrechten stelselmatig, door alle strijdende partijen, ernstig geschonden.

Cijfers

Het geweld in Syrië escaleert. Zondag nog werden meer dan 300 lichamen gevonden in Daraya. Meer dan 1700 kinderen zijn nu gedood; het aantal vluchtelingen steeg de afgelopen week van 170.000 naar 200.000; op 1 juni waren 1,5 miljoen Syriërs getroffen door het conflict, dit aantal is inmiddels gestegen naar 2,5 miljoen. Duizenden kinderen vluchten onder meer naar Libanon, waar War Child sinds 2 april dit jaar een speciaal rapid response-programma heeft. De eerste twee maanden werden er 159 kinderen opgevangen in de programma’s. Inmiddels is dat aantal gestegen tot 770, een verviervoudiging sinds de eerste twee maanden.

Voortrekkersrol Nederland

Het wordt hoog tijd dat de rechten van kinderen in Syrië serieus genomen worden. Want alle strijdende partijen in Syrië krijgen nu het signaal dat zij straffeloos de toekomst van hun land letterlijk kunnen doodslaan. Nederland kan een voortrekkersrol spelen door:

1) ervoor te pleiten dat kinderrechten een centrale plaats moeten krijgen in alle onderhandelingen en vredesplannen voor Syrië. Die kans komt al in september als Nederland voorzitter is van de Werkgroep Sancties van de Friends of Syria, een groep van ongeveer vijftig gelijkgezinde Westerse en Arabische landen die de handen ineen slaan voor een vreedzame oplossing van het Syrische conflict

2) te zorgen dat een deel van de noodhulpfondsen voor Syrië geoormerkt worden voor de meest kwetsbare groep, namelijk kinderen

3) erop aan te dringen dat het conflict in Syrië als burgeroorlog betiteld wordt en dat de VN-Veiligheidsraad een resolutie aanneemt met duidelijke consequenties voor de strijdende partijen. Als de misdaden tegen kinderen betitled worden als oorlogsmisdaad, kunnen de daders gedagvaard worden door het Internationale Strafhof in Den Haag.

Over War Child

War Child is een onafhankelijke hulporganisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Met een creatieve en participatieve aanpak helpt War Child kinderen hun oorlogservaringen te verwerken. War Child beschermt kinderen tegen (de gevolgen van) gewapende conflicten, stimuleert hun psychologische en sociale ontwikkeling en organiseert onderwijs. War Child doet haar werk in samenwerking met tientallen lokale partnerorganisaties en is actief in 12 landen.

Wilt u meer informatie over War Child, het rapport, de rapid response-programma’s in Libanon, of wilt u War Child-medewerkers in Beirut spreken, neem dan contact op met Caroline van der Veeken, persvoorlichter War Child, tel 06-4510 8074.