Kinderen aan het roer bij War Child

Amsterdam, 19 januari 2018 - Op zaterdag 27 januari gaat een bijzonder project van start op het hoofdkantoor van War Child. Die dag komen veertien jongeren (12-18 jaar) samen die de nieuwe Jeugdraad van War Child vormen. Tijdens hun eerste overleg gaan de enthousiaste jongeren aan de slag met het thema Media. Hoe kan War Child bijvoorbeeld de jongerendoelgroep beter bereiken?

De tieners in de Jeugdraad komen voortaan maandelijks bijeen om de organisatie te adviseren op tal van onderwerpen. Zij krijgen verschillende trainingen op het gebied van onder meer debat, communicatie en het werk van War Child.

De input van de Jeugdraad is belangrijk voor War Child en helpt om de betrokkenheid van jongeren te vergroten. Zo krijgt War Child beter inzicht in de leefwereld van jongeren en kan het zo haar programma’s verbeteren. War Child gaat ook van start met een Jeugdraad in Sri Lanka en Colombia.

Betty (12): “Ik zou willen dat geen enkel kind in oorlog hoeft op te groeien, want zij hebben ook recht op een veilig leven en gelijke kansen. Ik vind dat iedereen een fijn leven zou moeten hebben en daar wil ik me graag voor inzetten.”

In de landen waar War Child werkt, betrekt de organisatie de kinderen al jaren bij de invulling en uitvoering van haar dagelijkse werk. De Jeugdraad is een eerste aanzet om kinderen structureel mee te laten beslissen. War Child biedt momenteel in veertien landen honderdduizenden oorlogskinderen een combinatie van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. 

Tjipke Bergsma (directeur War Child): “War Child gelooft in de kracht van kinderen. Daarom kijk ik uit naar de samenwerking met deze veertien jongeren die staan te popelen om ons en daarmee hun leeftijdsgenootjes in oorlogsgebied te adviseren.”