Van de straat

Kinderen leven op straat. En dat is gevaarlijk. Zij hebben een veilige plek nodig.

Leven op straat in de hoofdstad Juba is gevaarlijk. Overal zijn wapens. En er wordt veel alcohol gedronken. Kinderen leven op straat. Bijvoorbeeld omdat ze geen ouders meer hebben.

War Child wil deze kinderen helpen. Samen met de overheid. We praten met de kinderen. Om te kijken waar ze hulp kunnen krijgen. Ook andere mensen leren hoe ze straatkinderen kunnen helpen. En wanneer dat moet.