Kindertelefoon

Als kinderen zich niet veilig voelen, kunnen ze bellen met de kindertelefoon in Cali.

Huiselijk geweld, bedreigingen, angst. Als kinderen thuis niet veilig zijn, vluchten ze sneller naar gewapende bendes. Daarom steunt War Child de kindertelefoon in Cali. Hier kunnen kinderen gratis hun verhaal kwijt. En kunnen zij hulp krijgen.