Kinderbescherming

In Sri Lanka heeft War Child een kinderbescherming programma opgezet. Bij de kinderbescherming kunnen kinderen terecht als ze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze geen ouders meer hebben. Of als ze familieleden kwijt zijn en ze hen willen opzoeken. Of als er thuis ruzie is of gevochten wordt.