Een veilige plek

Op deze plek kunnen kinderen spelen en vrolijk zijn. En denken zij even niet aan de oorlog.

War Child zorgt in Afghanistan voor veilige plekken voor kinderen. Deze plekken noemen we Safe Spaces. Hier kunnen kinderen veilig spelen. En naar school gaan. Met muziek, toneel en spelletjes leren zij omgaan met wat zij mee hebben gemaakt in de oorlog.