Het project The Voice Of Children

Dit jaar zit er muziek in Het Nationaal Schoolontbijt. Op muziek kun je dansen, zingen en springen. Muziek maakt je blij!

Een deel van het geld dat met Het Nationaal Schoolontbijt wordt opgehaald, gaat naar War Child. Kinderen die War Child helpt, maken vaak muziek. Zodat ze weer vrolijk kunnen zijn. Zoals kinderen in Sri Lanka bijvoorbeeld. In Sri Lanka is er oorlog geweest. Door deze oorlog hebben veel kinderen familieleden verloren. Huizen en hele dorpen zijn verwoest. Ook al is de oorlog nu afgelopen, de kinderen hebben het nog steeds heel moeilijk. Zo moeten ze opletten waar ze buiten spelen, want er liggen nog veel mijnen.

War Child helpt deze kinderen. Ze kunnen door War Child op een veilige plek spelen met vriendjes en vriendinnetjes, naar school gaan en weer vrolijk worden.