Bijzondere reporters op kantoor

20 november 2014
Op 20 november bestaat het Kinderrechtenverdrag 25 jaar. Dankzij dit verdrag heb jij het recht op een veilige plek om te wonen en spelen en om naar school te gaan. Reporters van Zapp Echt Gebeurd kwamen langs op kantoor en interviewden Robbert van War Child.

De reporters Fleur en Mattie stelden vragen over het werk van War Child en waarom de rechten van kinderen zo belangrijk zijn. Robbert werkt bij War Child. Hij probeert er voor te zorgen dat mensen in de politiek opkomen voor de rechten van kinderen.

Ieder kind is gelijk

25 jaar geleden werd het Kinderrechtenverdrag ingevoerd. In het verdrag staat dat ieder kind gelijk is. Kinderen moeten beschermd worden tegen kindermishandeling en oorlog. Ze moeten vrij zijn om hun mening te geven en hebben het recht om naar school te gaan.

Opgroeien in oorlog

In sommige landen worden deze wetten niet nageleefd. “Doordat het oorlog is kunnen kinderen soms niet naar school. Omdat hun school gebombardeerd of gesloten is bijvoorbeeld,” legt Robbert uit. “Kinderen die opgroeien in oorlog, hebben vaak zoveel meegemaakt dat ze bang zijn en geen vertrouwen meer hebben in andere mensen. Ze kunnen niet normaal kind zijn.” In oorlog moeten kinderen dingen doen die ze niet willen en niet goed voor ze zijn.

Rechten van kinderen

War Child komt op voor de rechten van kinderen. In de afgelopen jaren heeft War Child meer dan 30.000 kinderen kunnen helpen in haar programma’s. “Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten voor oorlogskinderen”, zegt Robbert. “Ook jij kunt meehelpen. Kom samen met je school, klas of vrienden in actie, houd een spreekbeurt of doe mee aan de War Child schoolmusical. Ook hebben we een lespakket over kinderrechten.”