'Ken je mij' op 4 mei

Trijntje & Yosina zingen voor verzet

Amsterdam, 4 mei 2018

Trijntje Oosterhuis en Yosina Roemajauw ( 11 jaar en winnares The Voice Kids 2018 ) zingen samen het duet ‘Ken je mij’, in een speciale editie voor de Nationale Dodenherdenking 2018. Een jaar dat in het teken staat van Verzet. En juist daarom moeten wij ons ook nu verzetten.
Op 4 mei zijn de handen ineengeslagen voor een belangrijke boodschap: laten we elkaar niet veroordelen op basis van onze huidskleur, geslacht, leeftijd of geloof. Er zitten verhalen in ons, herinneringen, dromen, wensen, pijn, liefde, gemis, hoop. Elementen die ons vormen tot unieke mensen, al zijn we met 7 miljard.

In een tijd van individualisme, polarisatie en onbegrip is deze boodschap nodig. Laten we juist eenheid creëren in onze diversiteit, want we denken precies te weten wie er tegenover ons staat. We denken aan te kunnen wijzen wie onze vriend is, en wie onze vijand. Maar ken je mij? Wie ken je dan?
Nationaal Comité 4 en 5 mei

Vanaf 2006 is bijna 10 jaar lang het prachtige gedicht van Huub Oosterhuis voorgelezen in de Nieuwe Kerk tijdens de Nationale Herdenking. Een gedeelte hiervan wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei memoreren:

op deze avond
van de Vierde Mei, van weer nieuwe lente,
en opnieuw staan de bomen in bloei –
nu en straks in twee minuten van stilte
hopen wij, dromen, bidden,
dat een einde zal komen aan de
jacht op mensen,
onrecht – honger – haat-en-geweld
overal, in deze wereld.
Mogen onze kinderen dát nog beleven.

In 2001 was Trijntje Oosterhuis Ambassadeur van de Vrijheid. Samen met o.a. Kane vloog ze van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival. Nu anno 2018 zingt Trijntje geïnspireerd op teksten van haar vader samen met Yosina het prachtige lied ‘Ken je mij’.
Daarmee is een stukje van de hoop van Huub Oosterhuis uitgekomen: Mogen onze kinderen dát nog beleven. Het lied spoort ons aan om niet te oordelen, maar om elkaar echt te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Dit verwoordt in alles waar het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor staat. Daarom hopen we dat het lied zijn weg zal vinden naar de harten van alle Nederlanders, aldus Gerdi Verbeet (voorzitter) en Jan van Kooten (directeur).

Ken je mij?
Yosina Roemajauw en Trijntje Oosterhuis zijn gevraagd door de nieuwe organisatie Herdenken Vol Leven om het nummer ‘Ken je mij’, van de vader van Trijntje, Huub Oosterhuis, in een duet te brengen.
Drie generaties die samenkomen, waarvan Huub Oosterhuis als eerste generatie de vervolging van Joodse mensen, met eigen ogen heeft gezien. Veel van Huub zijn werk is gebaseerd op deze hele vroege ervaring. Voor hemzelf was het al bijzonder dat zijn dochter dit nummer jaren geleden heeft opgenomen in haar repertoire, maar hij was diep ontroerd toen hij een meisje van 11 jaar oud zijn pleidooi voor het welkom heten van de ander, zijn eigen woorden hoorde zingen. Op dezelfde leeftijd die hij had toen hij getuige was van de gevolgen van uitsluiting. En als niemand ingrijpt. ‘Gekend worden, erbij mogen horen zoals je bent: dat was er in de Oorlog niet bij. Zes miljoen joden werden vernietigd, en nog meer miljoenen tot op vandaag. Maar mensen geven dat verlangen niet op. Daarom blijven zij het zingen’, aldus Huub Oosterhuis.
Met belangrijke partijen werd contact gezocht en overlegd. Nationaal Comité 4 en 5 mei, War Child, UNICEF, Marco Borsato, coach van Yosina tijdens The Voice Kids, Talpa (producent van The Voice Kids), I Care Producties en Media Luna sloegen de handen ineen om deze muzikale boodschap cadeau te doen. Aan iedere Nederlander die ook herdenkt om te voorkomen dat wij ooit weer in een situatie komen waarbij wij de ander veroordelen. Een uitnodiging om te Herdenken Vol Leven.
De tekst van ‘Ken je mij’ is vertaald naar het Spaans, Engels, Duits, Marokkaans, Turks en Chinees, zodat een ieder bereikt kan worden. De opbrengst van dit nummer gaat naar War Child en UNICEF. Beide organisaties zijn erg blij met dit duet.

War Child
“Op Nationale Dodenherdenking zijn we met z’n allen twee minuten stil. Stil voor hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid waarin wij nu kunnen leven. Die vrijheid en vrede moeten we koesteren én blijven verdedigen, dwars door alle generaties heen. Hier en in de rest van de wereld. Twee minuten stil op 4 mei. Wat War Child betreft mogen daar enkele minuten aan toegevoegd worden. Want met de boodschap van het vandaag uitgebrachte
‘Ken je mij’ door Trijntje Oosterhuis en Yosina krijgen zij heel Nederland stil. War Child ondersteunt hen volledig in hun oproep tot meer verdraagzaamheid, begrip en positivisme. Ingrediënten voor vrede waar de wereld anno 2018 zo hard naar snakt.”

UNICEF
“Met het lied ‘Ken je mij’, slaan Trijntje Oosterhuis en Yosina de spijker op de kop. Hoe verdraagzaam zijn wij? Zien wij de ander objectief zoals ze zijn, of enkel vanuit onze vooroordelen? Wat UNICEF betreft een prachtig initiatief om tijdens Nationale Dodenherdenking deze passende oproep voor verdraagzaamheid te laten klinken door een volwassene en een kind samen. We hopen dat velen zich laten inspireren door dit ontroerende lied, op weg naar een verdraagzame wereld waarin kinderen in vrijheid op mogen groeien.

Herdenken 2.0
Nathalie Toisuta is de initiatiefneemster van deze week ‘Herdenken Vol Leven’ die dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt. Ze vroeg zich al langer af hoe herdenken niet alleen een terugblik is op het verleden kijkt maar hoe je daar ook vandaag de dag betekenis en invulling aan kunt geven. Hoe geven wij in ons eigen leven vorm van aan herdenken ? De nieuwe herdenking ‘Ereveld Vol Leven’, die ze startte in 2014, levert hieraan een belangrijke bijdrage. In deze Herdenkingsweek organiseert ze onder meer een debat met de Molukse gijzelnemer Tom Polnaija, waarin hij vertelt over zijn radicalisering en zijn terugkeer naar leven en liefde. Ook eert de cast van de musical Soldaat van Oranje de gevallen studenten die op Eerebegraafplaats Bloemendaal begraven liggen. Toisuta: “Vanuit mijn eigen Molukse achtergrond is het me zó duidelijk geworden hoe samenlevingen uit elkaar vallen door oorlog en hoe lang dit doorwerkt in nieuwe generaties. Het is mijn missie om verborgen verhalen zichtbaar te maken.”

Trijntje Oosterhuis: “Het is een compliment aan het liedje (en mijn vader die de tekst heeft geschreven en Stijn van der Loo die de muziek heeft gecomponeerd) dat dit nu door zo’n jong meisje als Yosina is opgepikt, waardoor het ontsloten wordt voor een nieuwe generatie. Het is mooi dat muziek een extra dimensie kan geven aan deze 2.0 versie van herdenken. “

 

Voor meer informatie:
Heeft u vragen, beeldmateriaal nodig, de clip nodig of wilt u Trijntje Oosterhuis of Yosina spreken? U kunt zich wenden tot Annemiek Hoogenraad (annemiek@ereveldvolleven.nl) of 06-29281237.

Vanavond treden Trijntje Oosterhuis en Yosina op in de Balie als onderdeel van Theater Na de Dam. Hier kunt u ook bij aanwezig zijn.