Jordanië

Onderwijs en psychosociale steun aan gevluchte en kwetsbare Jordaanse kinderen

Cijfers op een rij

  • Bevolking: 9,5 miljoen
  • Kinderen en jongeren onder de 18: vier miljoen
  • Kinderen die door conflict zijn getroffen: 1,2 miljoen gevluchte kinderen
  • Aantal projecten van War Child: drie
  • Aantal lokale partners: een
  • Aantal deelnemende kinderen: 1.766
  • Aantal deelnemende volwassenen: 114

Situatie in Jordanië

Jordanië ligt op het kruispunt van Azië, Afrika en Europa. Het is geregeld een toevluchtsoord voor grote aantallen vluchtelingen uit alle hoeken van het Midden-Oosten. Vaak heeft het kleine Jordanië moeite alle vluchtelingen onderdak te bieden. Zo ook nu. Vanwege de oorlogen in buurlanden Syrië en Irak zijn er grote stromen vluchtelingen op gang gekomen. De economie van Jordanië is verslechterd; de spanningen in het land lopen op.

Jordanië biedt onderdak aan meer dan 750.000 vluchtelingen – de meesten uit Syrië. Bijna geen enkel land ter wereld ontvangt er meer per hoofd van de bevolking. En in dit aantal zijn ongeregistreerde vluchtelingen nog niet meegeteld. We schatten het werkelijke aantal vluchtelingen in Jordanië twee keer zo hoog.

De massale toestroom van vluchtelingen naar Jordanië heeft een verpletterend effect op de economie en stabiliteit van het land. Het leven van veel Jordaniërs wordt slechter. De onzekerheid neemt toe. Veel mensen hebben geen schoon water. De ontevredenheid en angst voor de toekomst onder de bevolking groeit: in de zomer van 2018 waren er in de hoofdstad Amman protesten, na de aankondiging van economische hervormingen.

Neem een kijkje in één van onze veilige plekken in Jordanië

Situatie van kinderen in Jordanië

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) beschrijft Jordanië als een 'modelland in het Midden-Oosten wat betreft de bescherming en bevordering van de rechten van kinderen'. Bijna alle Jordaanse kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar school (98 procent). Meer meisjes dan jongens gaan er naar lagere en middelbare scholen en de universiteit.

Maar acht jaar oorlog in buurland Syrië heeft de situatie van kinderen in Jordanië verslechterd. Gevluchte kinderen zijn er niet veilig - zij lopen het risico dat ze worden uitgebuit. Kinderarbeid is een groot probleem. Voor volwassenen in een vluchtelingenkamp is het krijgen van een wettelijke status erg lastig en velen kunnen daarom niet werken. Om het gezin te ondersteunen zijn de kinderen vaak gedwongen om te werken.

Er zijn maar weinig gevluchte kinderen in Jordanië die naar school kunnen en aan hun toekomst kunnen bouwen. Dat komt door de onveiligheid, de schrijnende armoede en het gebrek aan goed opgeleide leraren.

Wat wij doen

War Child begon zijn werk in Jordanië in 2013, als reactie op de Syrische vluchtelingencrisis. We bieden nu steun in de vluchtelingenkampen Zaatari, Azraq en Jordanië-Emirati en – via lokale partners – in de provincies Mafraq en Zarqa.

Kinderen hebben recht op een onbezorgde, veilige jeugd. Ook kinderen die zijn gevlucht naar Jordanië. Met onze programma’s geven wij kinderen de kans weer kind te zijn, en hun toekomst na jarenlang geweld weer op te kunnen bouwen. Op onze kindvriendelijke en veilige plekken kunnen kinderen van alle achtergronden samen spelen, leren en ontwikkelen. Door bescherming, onderwijs en psychosociale ondersteuning geven we Jordaanse kinderen en hun gevluchte leeftijdsgenoten weer de touwtjes in handen.

Uitgelicht project

Can’t Wait to Learn

Dit is een internationaal programma om kinderen in conflictgebieden de kans te geven goed onderwijs te krijgen – waar dan ook ter wereld. Met Can’t Wait to Learn leren kinderen op een leuke en effectieve manier, aan de hand van leerspellen op tablets. In Jordanië bieden we dit onderwijs aan kinderen uit Syrië en aan Jordaanse kinderen die zelf niet naar een goede school kunnen.

War Child Can't Wait to Learn - meisjes in Jordanië

Can't Wait to Learn - leerspellen op tablets waarmee wij (gevluchte) kinderen onderwijs geven

Foto: War Child

Verhalen van kinderen

Salma vluchtte uit Syrië

De 12-jarige Salma groeide op in een dorp in het zuiden van Syrië. Samen met haar familie en vrienden leefde zij een rustig, vreedzaam leven. Totdat het noodlot toesloeg. Ze was nog maar net klaar met groep vier toen de oorlog in haar thuisland losbarstte en haar leven voor altijd veranderde.

Het gezin van Salma besloot in mei 2013 dat er niks anders op zat dan hun verwoeste thuisland te verlaten. De vlucht duurde lang en was zwaar. Haar familie droeg alles wat er van hun spullen over was mee en begeleidde Salma’s blinde oma door de ruige wegen en heuvels.

“Ik ben gek op mijn docent. Ik wil zelf later ook lerares worden."
Salma (12), gevlucht uit Syrië

Bij hun aankomst in het Za'atari vluchtelingenkamp in Jordanië, barstte Salma in tranen uit bij het zien van zoveel kinderen in de ontvangsttent – ze was bang dat er nu helemaal geen kinderen in Syrië meer over waren.

In juli 2015 hoorde Salma voor het eerst van War Child. Ze kwam in aanraking met onze programma’s gericht op psychosociale steun en lees- en schrijfonderwijs voor gevluchte kinderen. Sindsdien is ze elke dag bij onze activiteiten aanwezig. "Ik vind het heel leuk om wiskunde en Arabisch te leren", zegt Salma. "Ik heb twee vrienden gemaakt en ik wil hier blijven komen. Ik hou van mijn leraar en ik wil er zelf een worden in de toekomst.”