Jordanië

Kinderen hebben recht op onderwijs. Ook in Jordanië.

Een veilige haven?

In het verleden was Jordanië een veilige haven voor vluchtelingen uit alle hoeken van het Midden-Oosten. Als gevolg van conflicten in het naburige Syrië en Irak is dat tijdperk nu voorbij. Door de grote stroom vluchtelingen is de economische situatie van het land verslechterd, en lopen de interne spanningen op.

Op papier huisvest Jordanië momenteel meer dan 750.000 vluchtelingen - voornamelijk uit Syrië. Dit is het op één na hoogste vluchtelingenpercentage per persoon ter wereld. Het werkelijke aantal ligt echter veel hoger, als je nagaat dat de helft van de vluchtelingen niet geregistreerd is.

Spanningen en werkloosheid

Door de massale toestroom van vluchtelingen is behoefte aan schoon drinkwater en medicijnen groot, maar de toegang ertoe schaars. Bovendien laat een reeks impopulaire economische hervormingen de spanning tussen Jordaanse gastgemeenschappen en nieuwkomers verder toenemen.

Gevluchte kinderen in Jordanië hebben het zwaar. Omdat hun ouders niet mogen werken, komt de druk om geld te verdienen op hen te liggen. Met illegale baantjes proberen de kinderen het gezin te ondersteunen. Naar school gaan is zelden aan de orde, mede door de onveilige situatie en een gebrek aan geschoolde leraren.

Neem een kijkje in één van onze veilige plekken in Jordanië

“Ik ben gek op mijn docent. Ik wil zelf later ook lerares worden."
Salma (12), gevlucht uit Syrië

Wat wij doen

In Jordanië ondersteunen wij het werk van War Child UK. Ons doel? Kinderen de kans geven hun eigen toekomst op te bouwen. Op onze veilige plekken spelen en leren kinderen uit alle gemeenschappen samen. Hier kunnen zij zich met onze hulp onbezorgd ontwikkelen, bouwen ze aan zelfvertrouwen en leren ze voor zichzelf opkomen.