Jongeren krijgen een stem in 'Youth Conference'

Vaak zijn kinderen en jongeren - waar ook ter wereld - zich maar al te goed bewust van hun rechten en de barrières die ze tegenkomen als ze opkomen voor hun rechten. Te vaak wordt hun stem genegeerd. War Child vindt dat dit moet veranderen. Daarom brengen wij jongeren bij elkaar om te praten over wat er gebeurt als zij hun stem wél kunnen laten horen.

In oktober dit jaar organiseert War Child een ‘Youth Conference’ in Oeganda, waarbij we jongeren uit verschillende conflictgebieden bij elkaar brengen. Het doel van deze bijeenkomst is om jongeren een stem te geven over de problemen die zij ervaren in hun leven en welke veranderingen zij voor ogen zien. 

In oktober komen kinderen uit conflictlanden -van over de hele wereld- bij elkaar in Oeganda om te praten over hoe zij het ervaren op te groeien in een gewelddadige stad en welke veranderingen zij voor ogen zien. Door deze ervaringen te delen ontwikkelen ze skills om meer op te komen voor zichzelf en hun stem te laten horen.

CENTRALE THEMA’S

Hoe ervaren zij het om op te groeien in een gewelddadige stad? Wat is het geweld en welke impact heeft dat op hun leven, op hun welzijn? Jongeren van over de hele wereld zullen hun ervaringen en ideeën over deze drie thema’s met elkaar delen. Door hierover te praten, ontwikkelen ze skills om te debatteren en hun belangen te behartigen. Door samen met donoren en Nederlandse parlementariërs infographics en animaties te maken, kunnen ze ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord en kunnen ze invloed uitoefenen op de besluitvorming. Dat is gunstig, want beide partijen zijn in de positie om de problemen van de kinderen op de politieke agenda van het ministerie van Buitenlandse zaken te zetten. De potentiële deelnemers worden benaderd via de bestaande instituties zoals jeugdparlementen of jeugdraden.

GROTE UITDAGINGEN

Jongeren die opgroeien in de gewelddadige steden in de wereld staan voor zeer zorgwekkende uitdagingen. Sociale wetenschappers benadrukken de bedreigingen die de groeiende urbanisatie vormt voor jongeren.

Zo blijkt uit een onderzoek van Robert Muggah, dat het dodenaantal onder jongeren in steden, als gevolg van het geweld, stijgt – terwijl het dodenaantal door conflicten juist daalt. Muggah -een van de prominente wetenschappers op het gebied van Urban Violence in Zuid-Amerika- voorspelt zelfs dat we het einde van deze eeuw niet halen als we niet snel iets doen aan de problemen die ontstaan door de toenemende urbanisatie.

Tom Goodfellow, een andere expert op het gebied van Urban Violence in Afrika, toont met cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat er drie keer zoveel mensen sterven door stedelijk geweld dan door de zogeheten traditionele gewapende conflicten. Factoren die sterk bijdragen aan dit hoge dodenaantal zijn leeftijd of gender stigmatisering, politieke voorkeuren, gebrek aan werkgelegenheid en toegang tot land.

EFFECTIEVE VERANDERING

De bevindingen van deze Youth Conference zullen we delen in onze internationale netwerken. War Child zal deze uitkomsten ook gebruiken om invulling te geven aan onze programma’s. Zo sluiten deze het best aan op de wensen van de jongeren.

Vorig jaar was er een vergelijkbare Youth bijeenkomst in Sri Lanka. Daaruit is gebleken dat jongeren echt iets hebben aan het uitwisselen van hun kennis en ervaringen. Zo heeft de Commissie van de Rechten van het Kind de video’s en informatie van deze jongeren gebruikt om aanbevelingen te doen over de kinderrechten in Sri Lanka. De jongeren willen het liefst de samenwerking met kinderen uit andere oorlogslanden voortzetten en pleiten om meer te leren van elkaar om hun stem te laten horen.

War Child hoopt een generatie van leiders te steunen, die ervoor kunnen zorgen dat er gehoor wordt gegeven aan de stem van jongeren in zowel het internationale als lokale beleid van de VN. Hun aanbevelingen kunnen weleens een betere toekomst realiseren voor jongeren in conflictlanden – wereldwijd. 

Meer over onze missie

Tekst: Eamonn Hanson
Foto: War Child

Bron: https://www.ted.com/talks/robert_muggah_the_biggest_risks_facing_cities_and_some_solutions#t-34692