Jaarplan 2018 – Toenemende impact en expertise

Wereldwijd zijn er 250 miljoen kinderen en jongeren die opgroeien in angst, zonder toegang tot onderwijs en bescherming. War Child helpt deze kinderen. Hieronder vind je onze doelstellingen voor 2018.

Wij zijn actief in veertien landen, verspreid over de wereld. Met onze projecten bieden wij oorlogskinderen psychosociale steun, bescherming en onderwijs. Hiermee probeert War Child een positief effect te creëren op de levens van de kinderen. Ons doel? Het verbeteren van het psychosociale welzijn van kinderen die dit het hardst nodig hebben.

De uitdagingen waar War Child voor staat worden echter steeds ingewikkelder. Zo veranderen de oorzaken van gewapende conflicten; steeds vaker vinden conflicten plaats het hart van de burgerbevolking. Alleen al in Syrië heeft het bijna zes jaar durende conflict geleid tot de dood van meer dan 250.000 mensen. Onder hen duizenden kinderen.

Netwerk Expert Organisatie

Om toch zoveel mogelijk kinderen te helpen - en ervoor te zorgen dat ons werk maximale impact heeft – werkt War Child in 2018 in toenemende mate samen met organisaties over de hele wereld. Intensievere onderlinge kennisdeling en samenwerking brengt War Child een stap dichterbij het streven om een ‘Netwerk Expert Organisatie’ te worden.

Een belangrijke motor hiervoor is onderzoek en ontwikkeling, aan de hand waarvan wij een pakket van bewezen interventies samenstellen. Deze interventies testen en implementeren wij direct in onze projectlanden.

Alle interventies samen vormen het War Child Zorgsysteem. Dit systeem speelt in op alle stadia van het leven van een kind. War Child integreert de verschillende interventies voor een optimaal effect. De uiteindelijke implementatie doen we in nauwe samenwerking met onze landen-programmateams. Vervolgens verspreiden wij de opgedane kennis via een certificeringsproces binnen een netwerk van partnerorganisaties.

Zorgsysteem 2018

Het Zorgsysteem bestaat uit 10 'kerninterventies' waarin psychosociale steun, bescherming en onderwijs op verschillende intensiteitsniveaus worden geïntegreerd en verbonden. Daarnaast versterken de interventies elkaar wederzijds, om maximale impact te creëren.

Bij het implementeren van de interventies staan de behoeften van kinderen en hun gemeenschappen centraal. Aan de hand hiervan bepaalt War Child het optimale niveau en de intensiteit van de interventie. Het War Child Zorgsysteem wordt in de loop van 2018 verder ontwikkeld en getest.

Daarnaast breidt TeamUp, het gezamenlijke project van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland voor steun aan gevluchte kinderen in Nederland, in 2018 uit naar 32 locaties. Ook internationaal zet het project stappen; ‘TeamUp’ wordt dit jaar voor het eerst geïmplementeerd in Oeganda.

Verder breidt Can’t Wait To Learn, ons wereldwijde project gericht op het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan kinderen die getroffen zijn door conflict, uit naar nieuwe regio’s in de loop van het jaar.

Programma implementatie 2018

War Child is altijd op zoek naar nieuwe manieren om ons werk voor kinderen in conflictgebieden te verbeteren. Het komende jaar is hierop geen uitzondering. In 2018 ontwerpen we om deze reden een nieuw Programma Implementatiemodel (PIM) voor de hele organisatie. Aan de hand hiervan ontwikkelen we nieuwe manieren van werken, met als doel het vergroten van de efficiëntie én impact van onze projecten.

De oprichting van de PIM is slechts één onderdeel in ons streven naar groeiende expertise en capaciteit. In 2018 starten wij namelijk met het opzetten van Regionale Teams in- en rondom de gebieden waar wij werkzaam zijn. Zo stimuleren wij efficiëntie en grensoverschrijdende samenwerking, specifiek gericht op onze projecten in het Midden-Oosten en Afrika.

In Colombia begint War Child dit jaar met het implementeren van een project om de negatieve effecten van stedelijk geweld bij kinderen en jongeren te verminderen. Daarnaast zijn wij mede dankzij onze samenwerking met de ‘Dutch Relief Alliance’ in 2018 in toenemende mate actief in Afrika.

Lerende organisatie 2018

Zoals gezegd willen wij een Netwerk Expert Organisatie worden. Onze medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Wij streven ernaar dat elk individu binnen de organisatie de grootst mogelijke bijdrage aan onze missie kan leveren.

Komend jaar ondernemen wij dan ook stappen om van War Child een ‘Lerende Organisatie’ te maken. Een organisatie die het leren van haar leden faciliteert en zichzelf continu transformeert. Om deze reden hebben War Child-medewerkers vanaf dit jaar de mogelijkheid een persoonlijk leertraject volgen. Daarnaast lanceren wij in de loop van 2018 een online leerplatform. Dit platform zal niet alleen beschikbaar zijn voor alle War Child-medewerkers, ook personeelsleden van partnerorganisaties kunnen hun voordeel ermee doen.

Dit jaar vervolgen wij daarnaast de serie ‘War Child Masterclass’-evenementen, georganiseerd door onze afdeling Research & Development. Tijdens ons eerste ‘Masterclass’ sprak professor Sir Graham Thornicroft over de vermindering van stigmatisering in landen met lage- en middeninkomens. Via een live stream kon een wereldwijd publiek meegenieten van het evenement.

Uit bovenstaande ontwikkelingen blijkt de strategische ambitie van War Child om niet alleen te delen, maar ook onderdeel uit te maken van expertnetwerken over de hele wereld. Wij hopen hierdoor steeds meer kinderen in conflictgebieden te kunnen bereiken en ondersteunen.

War Child Wereldwijd 2018

In lijn met onze ambities wordt ook de mate van samenwerking tussen War Child Holland en War Child UK in de loop van 2018 verder uitgebreid. Zo gaan de twee organisaties dit jaar een samenwerkingsovereenkomst genaamd 'Lead Agency' aan.

Deze overeenkomst resulteert in een hechte samenwerking tussen War Child Holland en War Child UK, met het behoud van afzonderlijke portefeuilles. De coöperatie is gebaseerd op een gemeenschappelijke ‘Theory of Change’. Dit houdt in dat beide organisaties elkaars projecten financieel ondersteunen, en wederzijds rapporteren over projecten- en onderzoeksactiviteiten.

Operationele uitmuntendheid garanderen 2018

Net zoals voorgaande jaren stellen wij gedeelde essentiële standaarden samen – in 2018 voor zowel War Child Holland als War Child UK. Deze normen garanderen het hoogste niveau van kwaliteit in alle operationele gebieden, en voldoen aan de ‘Core Humanitarian Standards’.

Daarnaast werken War Child Holland en War Child UK dit jaar samen om een wereldwijd kader voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen. Ook creëren de organisaties een gedeelde belangenbehartigingsagenda, en worden solide collectieve normen voor de bescherming van kinderen vastgelegd.

Nieuwe donateursmarkten 2018

Naast nieuwe samenwerkingen zoekt War Child voortdurend naar manieren om haar fondsenwervende activiteiten uit te bouwen, zowel op privé- als institutionele basis. Deze activiteiten staan allen in het teken van onze missie: steun bieden aan kinderen die zijn getroffen door conflict.

In 2018 investeren we daarnaast extra in onze partnerorganisatie War Child Zweden. Hiermee zorgen wij dat de organisatie haar – met name – fondsenwervende activiteiten kan blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd onderzoeken we komend jaar de mogelijkheden voor uitbreiding van onze activiteiten in Noorwegen, België en Duitsland.

Verder versterkt onze afdeling Programma's, Partnerships & Grants in 2018 haar netwerken. Hierdoor hoopt War Child meerdere nieuwe donoren achter zich te kunnen scharen.

Projectinkomsten en -uitgaven 2018

In 2018 verwachten wij € 49,6 miljoen uit te geven. Hiervan besteden wij meer dan 40 miljoen euro direct aan onze projecten en Research & Development. Ons verwachtte totale inkomen voor het gehele jaar bedraagt € 48,3 miljoen.

Meer over ons werk