Huisstijl

Op deze pagina vind je de elementen die samen de huisstijl van War Child bepalen.

Waarschuwing: De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan mogen niet verder verspreid, openbaar gemaakt of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van War Child.

De Zip bestanden hebben een wachtwoord. Dit wachtwoord kun je opvragen via brandon@warchild.nl

Logo’s en beeldmerken

Hét icoon dat onze organisatie en alles wat daarbij hoort verbeeldt, is het logo.
Het logo wordt in drie kleuren (rood, zwart en wit) en bij voorkeur op een witte of zwarte ondergrond geplaatst. Plaats het logo nooit op een rode ondergrond, dan vallen de kaders weg.

  • Als er maar één kleur beschikbaar is, moet het logo in zwart weergegeven worden. Daarvoor bestaat een positieve en diapositieve versie.
  • Let erop dat het logo niet zo klein wordt afgebeeld dat het niet meer leesbaar is.

 Downloads:

Typografie

Typografie is de combinatie van een lettertype en de manier waarop dit lettertype in teksten wordt toegepast. Binnen de huisstijl van War Child wordt gebruik gemaakt van drie verschillende lettertypes:

  • Block Berthold (condensed)

De Block Berthold Condensed wordt gebruikt voor kopregels en wordt altijd in kapitalen opgemaakt. Gebruik dit lettertype niet in een e-mail, presentatie of tekstverwerkingsprogramma, want het is niet standaard op Windows of Mac computers geïnstalleerd, dus wordt niet altijd goed weergegeven.

  • FF Good (light, book, black)

De letter wordt gebruikt voor bodycopy en voor adresgegevens op visitekaartjes. Gebruik ook de FF Good nooit in een e-mail, presentatie of tekstverwerkingsprogramma.

  • Arial (regular, italic, bold)

De Arial wordt gebruikt in bijvoorbeeld brieven in Word, sponsorvoorstellen, PowerPoint presentaties of e-mails.

Downloads:

Artwork

Met deze scheurrand kun je extra nadruk leggen op onderdelen van de uiting. Ze kunnen terugkomen in balken voor kopteksten en illustraties die je toevoegt aan het beeld. Scheuren van foto’s of kinderen wordt afgeraden. Als scheuren technisch niet mogelijk is, te rommelig wordt of om welke reden dan ook ongewenst is, kan de balk met strakke lijnen gebruikt worden. De minimale eisen bij het maken van een publicatie in de huisstijl zijn het juiste logo, de kleuren en typografie. Waar het kan, gebruik je het scheurelement.

Downloads:

Je kunt het Brand Book opvragen via brandon@warchild.nl voor meer informatie en voorbeelden.