Hoe War Child werkt

War Child zet zich al jaren wereldwijd in om kinderen in oorlogsgebieden een veilige plek te bieden en hen te ondersteunen. Maar wat houdt dit in de praktijk in? Wat doet War Child precies in de landen waar zij werkt? Mark Jordans, Director Research & Development van War Child legt uit.

Miljoenen op de vlucht

Wereldwijd leven 250 miljoen kinderen te midden van oorlog en geweld. Dit betekent dat bijna één op de tien kinderen opgroeit in een land waar er structureel oorlog woedt. Miljoenen kinderen moeten hun eigen huis, school en familie achterlaten. Op zoek naar een veilige plek. In de afgelopen tien jaar zijn 9,9 miljoen kinderen gevlucht naar een ander land; 19 miljoen kinderen vluchtten in hun eigen land. Ruim twee miljoen kinderen hebben de oorlog niet overleefd.

Ontwikkeling tijdens oorlog

“Sommige kinderen zijn heel veerkrachtig en maken zelfs ten tijde van oorlog een redelijk ‘normale’ sociaal-emotionele ontwikkeling door. Veel kinderen daarentegen, hebben als gevolg van het geweld psychosociale problemen,” aldus Mark. Deze oorlogskinderen voelen en gedragen zich vaak gestrest, agressief, kwaad en maken minder snel nieuwe vrienden. Sommige kinderen lijden zelfs aan ernstige psychische stoornissen. Dit zijn kinderen die veel zorg en steun nodig hebben. War Child helpt al deze groepen kinderen. Ook richt War Child zich op hun omgeving. Samenwerking met de kinderen, maar ook hun ouders, familie, leerkrachten, scholen en de gemeenschap is hierbij essentieel.

Negen interventies

War Child heeft negen core interventions waarmee zij probeert de problemen van kinderen aan te pakken. De interventies zijn gericht op bescherming, psychosociaal welzijn en onderwijs. Binnen de interventies probeert War Child door middel van vele activiteiten kinderen te ondersteunen, zodat zij leren omgaan met de moeilijkheden om hen heen. Het doel van War Child is om de veerkracht van de kinderen te versterken.

Wetenschappelijk bewijs

Het werk waar War Child zich sinds jaar en dag mee bezighoudt wordt positief ontvangen door de mensen waar zij mee werkt. Mark verduidelijkt: “De kinderen en ouders vertellen ons dat ze positief zijn over wat War Child doet, en voelen zich ondersteund. En daar gaat het om.” Tegelijkertijd heeft War Child de plicht om te bewijzen dat wat zij doet, werkt. Dit betekent dat War Child moet kunnen aantonen dat haar werk daadwerkelijk helpt. Hier maakt War Child zich nu en in de toekomst hard voor. Aan de hand van onderzoek, pilots en evaluaties wordt het werk van War Child onder de wetenschappelijk loep gelegd. Er wordt gekeken of het werk effectief en relevant is, en of het haalbaar is om de interventies op grote schaal aan te bieden.

De komende jaren zet War Child zich in om haar werkwijze zó neer te zetten dat alle 250 miljoen kinderen in oorlogsgebieden worden bereikt. Opdat alle kinderen een veilige plek hebben om in op te groeien, leren en spelen.

Help mee

Geef gevluchte oorlogskinderen een veilige plek. Voor 15.000 euro kan War Child een Safe Space opzetten. In de maand december wil War Child met 10 Safe Spaces uitbreiden. Hier zijn duizenden extra kinderen veilig, en kunnen ze weer even kind kunnen. Doe jij ook mee? Elk bedrag helpt!

Doneer nu