Financiën

War Child helpt oorlogskinderen de gevolgen van hun ingrijpende ervaringen te overwinnen, en een stabiel bestaan op te bouwen. Dat is mogelijk dankzij bijdragen van onze Friends: giften van vele donateurs en bedrijven, en subsidies van fondsen en overheden.

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst beschouwt War Child als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan War Child is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor War Child zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en War Child hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

Voor bedrijven en fondsen heeft War Child een aparte desk om de mogelijkheden te bespreken. Eenmalig of periodiek doneren als particulier, als Friend van War Child, kan hier.

Lage kostenbeleid
War Child doet er alles aan om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zo kan zoveel mogelijk geld aan de hulpverlening worden besteed.  Marketing- en communicatiemiddelen, evenementen en kantoorartikelen worden, waar mogelijk, geleverd en betaald door de vele sponsors en bedrijfspartners van War Child. War Child is het enige goede doel in Nederland dat dit op deze schaal doet. Lees meer over ons lage kostenbeleid

CBF-erkend
War Child is door het CBF erkend als goed doel. Het CBF functioneert als toezichthouder van de goede doelen sector en werd opgericht in 1925 als ‘waakhond’ om malafide fondswervers tegen te gaan. Deze functie heeft het CBF tegenwoordig nog steeds. In 2016 werd het CBF keurmerk veranderd naar een CBF erkentenis. Dit staat voor laagdrempelig, eenduidig en herkenbaar en laat zien dat de donaties goed terecht komen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maakt deel uit van het International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).

Open financiën
War Child gelooft in een open financiële huishouding. Dat stimuleert de organisatie om scherp op de inkomsten en uitgaven te blijven letten. En komt tegemoet aan de steeds kritischere eisen van publiek en media. Iedere euro moet zo effectief mogelijk worden besteed, en een organisatie wordt geacht zo transparant mogelijk inzicht te geven in het (financiële) beleid en de resultaten van programma’s. Ons jaarverslag en de jaarrekening zijn dan ook voor iedereen gewoon in te zien. Bekijk ons jaarverslag.

Open Data
War Child gelooft dat het openbaar maken van informatie over projecten bijdraagt aan onze missie om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen en aan ontwikkelingshulp in het algemeen. Daarom publiceert War Child ‘open data’. Met het publiceren van datasets verschaffen we specifieke informatie over het ‘hoe, wat, waar’ van onze projecten. En door het vergelijken en verrijken van deze data met gegevens van anderen kunnen we leren, verbeteren en daarmee ons werk voor oorlogskinderen relevanter maken.
Lees meer over open data

Transparantie: 'Triple-A'
Ons jaarverslag 2014 ontving een 'Triple-A' waardering van de Transparant Prijs. Deze prijs wordt door PwC uitgereikt aan het goede doel dat het beste uitlegt waaraan het geld van donateurs en fondsen wordt besteed, waarom en met welk resultaat. Jaarverslagen worden getoetst op drie onderdelen: maatschappelijk resultaat verantwoording, communicatie, nakomen van wet en regelgeving. We hebben op elk onderdeel de hoogste score behaald.

RSIN
War Child is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is: 805309329