Wereldwijde Humanitaire Top

De Wereldwijde Humanitaire Top zal plaatsvinden in Istanbul op 23 en 24 mei 2016. Tijdens de Humanitaire top zullen maatschappelijke organisaties, de Verenigde Naties en vertegenwoordigers van de Politiek samenkomen om te bediscussiëren hoe de internationale gemeenschap het beste noodhulp kan bieden.
23 mei 2016 tot 24 mei 2016
Istanbul

War Child zal ook aanwezig zijn op deze conferentie die is georganiseerd door OCHA, de noodhulporganisatie van de Verenigde Naties.

Deze discussie is nodig, vooral nu het hulpsysteem uit zijn voegen lijkt te barsten.

Er komen vier hoofdthema's aan bod. 

Weerbaarheid
Het eerste thema richt zich op het verminderen van kwetsbaarheid en risico's. Noodhulp moet proactief en preventief zijn. En de aanpak moet langdurig en duurzaam zijn. Hoe eerder er psychosociale noodhulp wordt geboden, hoe weerbaarder kinderen worden en hoe beter ze kunnen omgaan met de impact van oorlog en geweld. De Nederlandse afgevaardigden zijn het met ons eens en zullen tijdens de conferentie psychosociale zorg aandragen als speerpunt.

Innovatie
Noodhulp is gebaat bij innovatie. Niet alleen technologisch, maar ook qua inzichten. Zo betrekt War Child de lokale gemeenschappen om zelf inspraak te creëren. War Child wil deze gemeenschappen zo betrekken dat bij afronding van de samenwerking een zelf functionerende ideale omgeving is ontstaan waarin de kinderen kunnen opgroeien.

Effectiviteit
Effectiviteit is een belangrijk onderwerp tijdens de Top. Daarbij gaat het om de effectiviteit van humanitaire acties. 

Benodigde hulp voor mensen in nood
Bij dit onderwerp wordt er gekeken naar wat mensen precies nodig hebben in conflictsituaties. Veel mensen zijn door deze conflicten gedwongen hun huis te verlaten. Dit thema dwingt de aanwezigen bij de Top te zoeken naar effectieve strategieën en methodes om mensen te voorzien in hulp die zij nodig hebben.