War Child in uw testament? Eenvoudig geregeld

Welke bezittingen of goederen laat u achter als u overlijdt? Of het nou een huis, een auto, een schilderij of een postzegelverzameling is. Iedereen heeft een nalatenschap, groot of klein.

Met een testament kunt u zelf bepalen wat daarmee gebeurt en wie in uw nalatenschap mag delen. Anders regelt de wet dit. Alleen een notaris kan een testament opmaken zodat uw wensen rechtsgeldig zijn. Als u een testament wilt laten opmaken en War Child daarin een plaats wilt geven, bedenk dan het volgende:

1. Geen erfbelasting over uw nalatenschap 

War Child staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er wordt geen erfbelasting geheven over uw nalatenschap. Daarmee komt uw nalatenschap dus volledig ten goede aan een betere toekomst voor kinderen in oorlog en conflict. 

2. Kiest u voor een legaat of erfstelling? 

Legaat

U geeft in uw testament aan welk exact geldbedrag of welk goed (bijvoorbeeld een huis) u wil nalaten. Een voordeel is dat u meerdere legaten kunt opnemen in uw testament en dat uw wensen helder op papier staan om in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen.

Erfstelling

U kunt War Child benoemen in uw testament als (mede)erfgenaam, dat heet erfstelling. War Child ontvangt dan een percentage van uw nalatenschap. U beslist welk percentage dat is.

3. Bespreek uw wensen met de notaris

Een notaris van uw voorkeur kan u begeleiden bij het opstellen van uw testament. Na ondertekening zorgt de notaris ervoor dat uw testament wordt opgenomen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kan uw testament na uw overlijden door elke notaris in Nederland worden opgevraagd. U kunt uw testament op elk moment laten wijzigen.

De volgende gegevens zijn nodig voor de notaris:
Stichting War Child, gevestigd te Amsterdam, postadres: Helmholtzstraat 61-G, 1098 LE Amsterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 41215393.