War Child in jouw testament? Eenvoudig geregeld

Welke bezittingen of goederen laat jij achter als je overlijdt? Of het nou een huis, een auto, een schilderij of een postzegelverzameling is. Iedereen heeft een nalatenschap, groot of klein.

Met een testament kun je zelf bepalen wat daarmee gebeurt en wie in jouw nalatenschap mag delen. Anders regelt de wet dit. Alleen een notaris kan een testament opmaken zodat jouw wensen rechtsgeldig zijn. Als je een testament wilt laten opmaken en War Child daarin een plaats wilt geven, bedenk dan het volgende:

1. Geen erfbelasting over jouw nalatenschap 

War Child staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er wordt geen erfbelasting geheven over jouw nalatenschap. Daarmee komt je nalatenschap dus volledig ten goede aan een betere toekomst voor kinderen in oorlog en conflict. 

2. Kies je voor een legaat of erfstelling? 

Legaat

Je geeft in jouw testament aan welk exact geldbedrag of welk goed (bijvoorbeeld een huis) je wil nalaten. Een voordeel is dat je meerdere legaten kunt opnemen in jouw testament en dat je wensen helder op papier staan, om in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen.

Erfstelling

Je kunt War Child benoemen in je testament als (mede)erfgenaam, dat heet erfstelling. War Child ontvangt dan een percentage van jouw nalatenschap. Je beslist zelf welk percentage dat is.

3. Bespreek je wensen met de notaris

Een notaris van jouw voorkeur kan je begeleiden bij het opstellen van jouw testament. Na ondertekening zorgt de notaris ervoor dat jouw testament wordt opgenomen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kan jouw testament na je overlijden door elke notaris in Nederland worden opgevraagd. Je kunt je testament op elk moment laten wijzigen.

De volgende gegevens zijn nodig voor de notaris:
Stichting War Child, gevestigd te Amsterdam, postadres: Helmholtzstraat 61-G, 1098 LE Amsterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 41215393.