Een vrolijk en vredig 2014!

 Ook in 2014 haalt War Child de oorlog uit een kind. Onze landendirecteuren vertellen hoe:

"IN ONZE SAFE SPACES KRIJGEN OORLOGSKINDEREN DE KANS OM WEER KIND TE ZIJN. OOK BIEDEN WE KINDEREN IN AFGELEGEN GEBIEDEN DE MOGELIJKHEID OM KWALITATIEF GOED ONDERWIJS TE VOLGEN VIA NIEUWE MEDIA. HIERDOOR KUNNEN ZIJ ZICH ONTWIKKELEN EN ZELFVERTROUWEN OPDOEN. IN ZUID-SOEDAN BLIJVEN WE DE HAND REIKEN AAN HEN DIE ONBEREIKBAAR ZIJN."

Bernard Okeny, Zuid-Soedan

 
 

"DE OORLOG IN SYRIE ZORGT VOOR MILJOENEN GEVLUCHTE KINDEREN. VELEN STEKEN DE GRENS MET LIBANON OVER MET NIETS MEER DAN HERINNERINGEN AAN ACHTERGELATEN DIERBAREN, VERNIELDE HUIZEN, GEBOMBARDEERDE SCHOLEN. ONZE PSYCHOSOCIALE NOODHULP PROGRAMMA'S RAKEN OVERSPOELD. MAAR WE ZIJN VASTBERADEN DEZE UIT TE BREIDEN EN ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN TE HELPEN. MET DE JUISTE STEUN HOEVEN DEZE KINDEREN DE OORLOG NIET VOOR ALTIJD BIJ ZICH TE DRAGEN."

Andres Gonzales, Libanon

 

"WE HEBBEN HARD GEWERKT OM WERKENDE AFGHAANSE KINDEREN EEN VEILIGE OMGEVING TE BIEDEN. HIER KUNNEN ZIJ NAAR SCHOOL, SPELEN EN HUN TRAUMATISCHE ERVARINGEN VERWERKEN. DAAR GAAN WE IN 2014 MEE DOOR."

Angeles Martinez, Afghanistan

 

"DE CONSTANTE SPANNING IN BEZET PALESTIJNS GEBIED MAAKT DE JONGERE GENERATIE KWETSBAAR VOOR ANGST EN AGRESSIE. IN ONZE PSYCHOSOCIALE HULPPROGRAMMA’S KIEST WAR CHILD PARTIJ VOOR DE KINDEREN. OM DEZE WEERBAAR TE MAKEN TEGEN DE GEVOLGEN VAN AL HET GEWELD."

Javier Salmeron, Bezet Palestijns Gebied

 

“VORIG JAAR BODEN WE PSYCHOSOCIALE NOODHULP AAN OORLOGSKINDEREN IN OOST-CONGO. WE HIELPEN SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD OMGAAN MET HUN TRAUMATISCHE ERVARINGEN. DIT JAAR ZULLEN WE ONS OOK EXTRA BLIJVEN INZETTEN OM TOEGANG TOT ONDERWIJS TE VERBETEREN. DE CIRKEL VAN GEWELD MOET DOORBROKEN WORDEN.”

David Badenes, DR Congo

 

"DE UITGESTREKTHEID VAN SOEDAN VRAAGT OM EEN INNOVATIEVE AANPAK VAN ONDERWIJS AAN KINDEREN EN JONGEREN IN AFGELEGEN GEBIEDEN. ONS E-LEARNING PROGRAMMA DOET PRECIES DAT. SAMEN MET PARTNERS EN LOKALE EN NATIONALE OVERHEDEN BIEDT WAR CHILD EEN GENERATIE DE KANS ZICHZELF EN HUN OMGEVING VIA NIEUWE MEDIA TE ONTWIKKELEN."

REBECCA TELFORD, SOEDAN

 

"IN SRI LANKA BOUWT WAR CHILD AAN EEN BETER BEGRIP TUSSEN VERSCHILLENDE BEVOLKINGSGROEPEN. NAAST VOORLICHTINGSCAMPAGNES EN VEILGE PLAATSEN VOOR KWETSBARE KINDEREN, KAN DE JEUGD NU OOK EEN GEZAMELIJKE TAAL LEREN. EEN TAAL DIE DIALOOG MET DE ANDER MOGELIJK MAAKT."

Marina Doris, Sri Lanka

 

“DE JEUGD VAN OEGANDA WORSTELT NA MEER DAN 20 JAAR OORLOG OM HUN GEMEENSCHAP EN HUN EIGEN LEVEN OP DE RIT TE KRIJGEN. OM HEN VOORUIT TE HELPEN, ONDERSTEUNT WAR CHILD HEN MET PSYCHOSOCIALE HULP EN VAKOPLEIDINGEN. IN 2014 ZULLEN WE ONS PROGRAMMA VERDER UITBREIDEN, ZODAT DE JONGEREN SAMEN KUNNEN BLIJVEN WERKEN AAN EEN ZELFBEWUSTE EN VREEDZAME GENERATIE.”

Ans de Jager, Oeganda

 

"VORIG JAAR BODEN WE KINDEREN EN JONGEREN DE MOGELIJKHEID HUN STEM TE LATEN HOREN VIA NIEUWE MEDIA. OOK HET KOMENDE JAAR ZULLEN WIJ ONS INZETTEN OM HUN ZORGEN TE DELEN EN VERANDERING TE STIMULEREN. DE MENING VAN DE JEUGD TELT, EN MOET WORDEN GERESPECTEERD."

FRANCOIS WONGUE, BURUNDI

 

"IN 2013 HEBBEN HONDERDEN KWETSBARE KINDEREN ZICH KUNNEN UITEN VIA ONS NATIONALE TEKENFESTIVAL. DIT JAAR EXPOSEREN WE HUN WERK IN LANDELIJKE EXPOSITIES EN IN EEN BOEK. ZODAT HUN STEM ZAL WORDEN GEHOORD."

Ramin Shahzamani, Colombia