Dutch Relief Alliance

War Child is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door samen te werken kunnen de organisaties op een tijdige en effectieve manier reageren op rampen en crises waar dan ook ter wereld.

In de afgelopen jaren hebben we het aantal humanitaire rampen zien toenemen. Hierdoor is er een grotere last op de schouders van hulporganisaties komt te liggen. Ook de complexiteit van gewapende conflicten maakt het werk van hulpverleners er niet makkelijker op. Een goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende organisaties is daarom van groot belang om adequate humanitaire hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.

Wereldwijd hebben 164 miljoen mensen noodhulp nodig om te kunnen overleven. De Nederlandse overheid heeft tussen 2015 en 2017 €202 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen hulporganisaties in de alliantie ook dit jaar noodhulp blijven geven in onder meer Jemen, Irak, Zuid-Soedan en Syrië.

Joint Responses

De leden van de Dutch Relief Alliance komen tijdens ledenbijeenkomsten samen om de verschillende rampen en crises te bespreken. Vervolgens wordt samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten waar en op welk moment het samenwerkingsverband zal ingrijpen. Per crisis treedt één van de leden op als leidende organisatie. Deze organisatie is dan verantwoordelijk voor het maken van een Joint Response Outline. Dit is een kort document waarin, onder andere, de hulpbehoeften, de voorgestelde interventie, de partnerorganisaties en de budgetten staan vermeld.

War Child is onderdeel van de Joint Responses in  Jemen, Zuid Soedan en het Midden-Oosten voor Syrische vluchtelingen. En werkte eerder in Irak en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR).Zodra het Ministerie van Buitenlandse Zaken een voorstel voor een gezamenlijke noodhulpactie goedkeurt, begint direct de interventie in het crisisgebied.

Kwaliteitsdoelstelling Joint Response

De DRA heeft een intern scoresysteem op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Ook moeten de leden elkaars voorstellen beoordelen. Op deze manier wordt besloten welke leden zullen deelnemen aan de interventie en welk bedrag er aan de actie zal worden toegekend.

Het doel van de Dutch Relief Alliance

Het doel is om humanitaire hulp te leveren en te reageren op belangrijke internationale crises op een tijdige, correcte, effectieve en efficiënte manier. De leden willen hieraan bijdragen door middel van de volgende vijf doelstellingen:

  • De nodige humanitaire hulp leveren als reactie op voortdurende crisissituaties;
  • Een snelle levering van humanitaire hulp in het geval van acute (nieuw) crises;
  • Een betere samenwerking bewerkstelligen tussen NGO’s om zo de effectiviteit van noodhulp in crisissituaties te vergroten;
  • De zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulpacties vergroten bij het Nederlandse publiek, het parlement en opiniemakers;
  • De belangrijkste knelpunten in de noodhulppraktijk aanpakken door middel van innovatie en onderzoek.

De Dutch Relief Alliance bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

Meer lezen?

Bekijk de website van Dutch Relief Alliance