Escalatie conflict Oost-Congo treft kinderen ongenadig hard

War Child-rapport:kinderen slachtoffer van ernstigste schendingen van kinderrechten

Amsterdam, 21 november 2012 - Met de inname van Goma en de nieuwe uitbarsting van geweld is de situatie voor de bevolking in Oost-Congo, en in het bijzonder kinderen, dramatisch verslechterd. Door het langlopende conflict zijn kinderen slachtoffer van grove mensenrechtenschendingen, waaronder moordpartijen, verkrachtingen en ernstig misbruik. Dit staat in het vandaag uitgebrachte War Child rapport ‘Lost childhoods: the continuing conflict in the Kivu provinces’. De hulporganisatie doet een dringende oproep aan alle strijdende partijen de gewelddadigheden te staken en kinderen buiten het conflict te houden. Ook dringt War Child er bij de VN op aan te zorgen dat VNmacht Monusco met alle mogelijke middelen de bevolking effectief beschermt.

“Op een avond hoorden we een hoop geweerschoten en we renden weg. Bommen gingen af en mijn moeder viel vlak voor me neer. Een kogel was in haar borst geslagen. Terwijl ze nog op de grond lag, pakte ze mijn hand en zei me weg te rennen. We moesten mijn moeder daar achterlaten; ze vertelden me dat ze dood was. Als ik aan haar denk, dan huil ik, dan heb ik pijn.”

Schendingen kinderrechten
Tijdens gewapende conflicten hebben kinderen en jongeren altijd het meest te lijden. Met de nieuwe crisis worden de gevolgen van het toch al dramatische conflict in DR Congo voor kinderen extra acuut.
Het War Child-rapport maakt melding van martelingen, seksueel misbruik, invallen op scholen en rekrutering. Hiermee zijn kinderen slachtoffer van alle zes ernstigste schendingen van kinderrechten,
zoals vastgelegd door de VN in 2005. Ook is door het opnieuw oplaaien van het conflict en de inname van Goma een nieuwe massale vluchtelingenstroom op gang gekomen. Toch al kwetsbare kinderen
verliezen hun ouders, zijn aan hun lot overgelaten en hebben geen toegang tot humanitaire hulp.

Cijfers
· Sinds 1998 zijn 5,4 miljoen mensen gedood als gevolg van het conflict en de daaropvolgende humanitaire crisis. Naar schatting de helft van hen zijn kinderen.
· 1,6 miljoen burgers in Oost-Congo (Noord- en Zuid-Kivu) zijn intern op de vlucht, het hoogste aantal sinds eind 2009. Ten minste de helft van hen is jonger dan 18 jaar.
· In een-derde van alle gemelde verkrachtingen zijn kinderen slachtoffer. 13% van hen is jonger dan 10 jaar.

Oproep tot bescherming
Om te voorkomen dat de huidige crisis verder verslechtert, roept War Child alle gewapende partijen op om de gewelddadigheden te stoppen en zich te houden aan de internationale normen voor de bescherming van kinderen in gewapende conflicten. De internationale gemeenschap, met name de VN-vredesmacht Monusco, moet een centrale rol spelen in de bescherming van de Congolese bevolking, waarvan kinderen de meest kwetsbaren zijn. Waldo Serno van War Child: “In de Kivu’s is opnieuw een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dat laat zien dat burgers, onder wie ook grote groepen kinderen zich niet beschermd voelen door de aanwezigheid van Monusco.”

Over War Child
War Child is een onafhankelijke hulporganisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor oorlogskinderen. Met een creatieve en participatieve aanpak helpt War Child kinderen hun
oorlogservaringen te verwerken. War Child beschermt kinderen tegen (de gevolgen van) gewapende conflicten, stimuleert hun psychologische en sociale ontwikkeling en organiseert onderwijs. War Child
doet haar werk in samenwerking met tientallen lokale partnerorganisaties en is actief in 12 landen. Sinds 2003 is War Child actief In Oost-Congo. Op dit moment heeft zij projecten in de regio’s Bukavu,
Walungu en Mwenga op het gebied van bescherming, psychosociale ondersteuning en onderwijs.

Voor meer informatie over War Child en het rapport: Mieke Wouters, persvoorlichter War Child, tel 06-48 13 97 66 | mieke.wouters@warchild.nl