Download hier de gratis lespakketten

Kinderrechten

In oorlogsgebieden worden de rechten van kinderen vaak met geweld geschonden. Door het lespakket Kinderrechten maken kinderen via ons werk kennis met de Universele Rechten van het Kind. Laat met dit lespakket kinderen ontdekken waarom het zo belangrijk is dat de rechten van kinderen beschermd worden. Download nu

Kindsoldaten

Kinderen in conflictgebieden worden vaak gedwongen om te vechten als kindsoldaat. In het lespakket Kindsoldaten wordt het leven van kindsoldaten beschreven, met als voorbeeld kinderen in Oeganda. Hoe is het om op te groeien in een onveilige omgeving, en wat doen wij hieraan? Download nu