Dit doet War Child voor oorlogskinderen

De missie van War Child is helder: zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken. En ervoor zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. Dit doen we door middel van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. Wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan.

Hoe haalt War Child de oorlog uit een kind?

Kinderen die oorlog kennen, hebben vaak last van de vreselijke dingen die ze hebben gezien, gehoord of gevoeld. Nachtmeries, huilbuien, angst- en woede-aanvallen zijn het gevolg. Kinderen voelen zich bang en verward. Ze vertrouwen andere mensen niet meer zo goed, door alles wat ze hebben meegemaakt. In de programma's van War Child leren de kinderen hun emoties te uiten, vriendschappen op te bouwen en anderen weer te vertrouwen. Dat geeft hen de kracht en het zelfvertrouwen om aan hun toekomst te bouwen. We zetten hiervoor creatieve methoden in zodat oorlogskinderen laten ervaren dat er meer is dan geweld. We laten kinderen weer even kind zijn. 

Bekijk de video en leer in 4 minuten wat we doen zodat oorlogskinderen zich gezond kunnen ontwikkelen:

Psychosociale hulp

War Child biedt oorlogskinderen psychosociale hulp, zodat kinderen hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen opdoen. We hebben een methode ontwikkeld die kinderen leert te dealen met hun moeilijke situatie: I DEAL. In creatieve workshops leren ze in kleine groepjes door allerlei oefeningen hun emoties uiten en zelfvertrouwen opbouwen. Ze leren weer contact maken met anderen en vriendschap sluiten. Ze leren ruzies oplossen zonder te vechten en ze onderzoeken wat ze willen en kunnen in de toekomst. Kinderen worden zo in staat gesteld om beter met elkaar en met hun dagelijkse problemen om te gaan, en om weer naar de toekomst te kijken. Psychosociale hulp wordt gecombineerd met onderwijs en met bescherming. Meer over psychosociale hulp

Onderwijs

War Child organiseert geen basisonderwijs. Maar scholing vormt wel een essentieel onderdeel van de programma’s. Kinderen die door de oorlog onderwijs gemist hebben leren - waar nodig -lezen, schrijven, rekenen of krijgen een vakopleiding. Hierdoor kunnen ze toch verder. Bovendien zorgt onderwijs voor stabiliteit, structuur en uitzicht op een betere toekomst. In een onzekere situatie, geeft dit kinderen houvast en hoop. Meer over onderwijs

Bescherming

Samen met de kinderen en jongeren zelf, geeft War Child ouders, leraren en lokale leiders voorlichting over geweld, misbruik en verwaarlozing van kinderen. Via toneel en andere voorstellingen gaat War Child over deze moeilijke onderwerpen in gesprek met het publiek. Om samen een veiliger omgeving te creëren. Hiervoor richt War Child bijvoorbeeld kinderclubs op of kinderbeschermingscomités. Bij hen kunnen kinderen terecht. Zo kunnen kinderen veilig opgroeien. Meer over bescherming

Meer over onze aanpak