Directe Hulp

War Child leert kinderen rekenen en schrijven

Zodat ze aansluiting kunnen vinden bij de normale schoolprogramma’s. In dat contact is al heel veel goed werk mogelijk. War Child leert de kinderen kennen, en zij ons. Ook geeft War Child de kinderen ruimte om zelf hun verhaal te vertellen, en hun eigen ouders of verzorgers te informeren over kinderrechten. Veel kinderen zijn wees, en worden geadopteerd door mensen uit hun omgeving. Vaak mogen ze al blij zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Door die ouders en verzorgers uit te nodigen voor voorstellingen, filmvertoningen en fototentoonstellingen (allemaal door de kinderen zelf gemaakt), worden de belangen van de kinderen duidelijker, wat leidt tot meer begrip en een stabielere thuissituatie.

Groots effect

De programma's van War Child richten zich op zoveel mogelijk kinderen, om een zo groot mogelijk effect te hebben. Dat betekent niet dat War Child geen oog heeft voor het individu. Als dat nodig blijkt, helpt War Child kinderen die speciale hulp nodig hebben met het vinden van gerichte behandeling. Via het eigen netwerk, dat is opgebouwd om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben om de kinderen te helpen.

De directe hulp aanpak richt zich ook op volwassenen. War Child werkt intensief en nauw samen met de ouders en verzorgers, om hen te leren omgaan met de behoeften van de kinderen. Heeft veelvuldig contact met lokale ambtenaren, om een structurele verbetering tot stand te brengen. Met de scholen om de kinderen een beroep te leren. Timmerman, naaister. Zodat ze later meer kans hebben op werk, en in hun onderhoud kunnen voorzien.

Ga terug naar Dit doen we - Zo doen we het - Op deze niveaus>>