De aanpak van War Child

War Child zorgt ervoor dat oorlogskinderen zich gezond kunnen ontwikkelen. Dat doen we met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming, zodat kinderen hun nare ervaringen verwerken en weer vertrouwen opdoen. We combineren psychosociale hulp met onderwijs, zodat kinderen ook zicht krijgen op een betere toekomst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien. Onze hulpverlening vraagt om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap, en gericht zijn op de toekomst.

Creatieve methoden

War Child werkt in alle projecten met creatieve methoden: theater, fotografie, muziek, dans, sport, ICT en nieuwe media. Creativiteit maakt krachten los die oorlogskinderen in staat stellen sterker te worden. Dat is moeilijk uit te leggen. Creativiteit ervaar je door te doen. Onze programma’s zijn dan ook gericht op het aanboren van die creativiteit, op alle gebieden waarop War Child actief is. Op het toepassen ervan bij de verwerking van ingrijpende ervaringen. Bij het pleiten voor meer inspraak van kinderen bij lokale overheden. En bij het streven naar bescherming van kinderrechten, het streven naar vrede. Meer over onze creatieve methoden

Participatie

War Child geeft kinderen de hoofdrol in het creëren van die veiligheid. Belangrijk onderdeel van de War Child programma’s is om de kinderen actief een rol te laten spelen in het voorlichten van hun sociale omgeving. Kinderen en jongeren worden in de programma’s van War Child aangemoedigd om hun mening te geven en actief betrokken te zijn bij beslissingen over hun leven. In het gezin, op school, in hun wijk, in de politiek. Zo spreken we de kracht van kinderen aan en stimuleren we hun ontwikkeling. Meer over participatie 

Gemeenschap centraal

Als een heel dorp samen oplet of het goed gaat met de kinderen, oog heeft voor hun belangen, is dat vaak een prettige en veilige plek om te zijn. Dat is hier zo, maar ook in Afrika, Zuid-Amerika of het Midden-Oosten. War Child betrekt de gemeenschap waarin het kind opgroeit bij de projecten. De gemeenschap bepaalt welke problemen zij zien voor kinderen en hoe zij die willen oplossen. Doordat de gemeenschap zelf actief betrokken is, blijven de resultaten ook als War Child weer weg is. 

Impact op kinderen

War Child monitort het effect van projecten op kinderen en laat projecten regelmatig evalueren door externe partijen. Onderzoek naar de psychosociale hulpprogramma’s van War Child toont aan dat kinderen door deelname betere relaties krijgen, minder conflicten hebben en een positieve bijdrage leveren aan de harmonie binnen een gemeenschap.