Alles op alles tegen de gevolgen van corona

We zetten alles op alles om kinderen en hun directe omgeving te beschermen tegen de gevolgen van corona. We hebben een speciaal programma ontwikkeld om ze te helpen met de meest dringende zaken. Dat programma is bedoeld voor de kinderen, hun families en de gemeenschappen waar wij werken.
War Child biedt families wereldwijd hulp - omgaan met corona pandemie - voorlichting

Voorlichting en hygiëne

Wij richten ons eerst op twee dingen.

Ten eerste: preventie. Wij geven voorlichting hoe kinderen en hun families zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen besmetting. Dat doen we via radio-uitzendingen, social media, het ophangen van posters, het uidelen van leaflets en geluidsinstallaties in vluchtelingenkampen. In deze voorlichting draait het om goede hygiëne en het tegengaan van bakerpraatjes.

Ten tweede: steun voor noodzakelijke maatregelen tegen corona. Wij steunen andere organisaties die zich bezighouden met belangrijke zaken als water, voedsel en hygiëne. Juist nu is dat essentieel. Vanwege quarantaine of reisbeperkingen raken gezinnen hun laatste inkomsten kwijt. We zorgen met anderen dat deze gezinnen in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

War Child geeft voorlichting aan families in Zuid-Soedan over corona virus

Voorlichting over het coronavirus in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan

Foto: War Child

In Zuid-Soedan heeft Afrobeat artiest Check-B Magic voor War Child een nummer opgenomen waarin hij rapt over de manieren om je tegen corona te beschermen. Het lied wordt gedraaid via luidsprekerwagens in de vluchtelingenkampen en op het radiostation van de Verenigde Naties dat in het hele land is te horen.

Ook versturen we kindvriendelijke voorlichting met animatievideootjes via Whatsapp zodat vluchtelingenkinderen deze op een mobiele telefoon kunnen bekijken.

Langere termijn

De gevolgen van het coronacrisis zullen nog lang merkbaar blijven. Dat is zeker zo in oorlogslanden. Daar heeft de economie geen enkele reserve. Ook op langere termijn kunnen de gevolgen van de crisis en van maatregelen die tegen het coronavirus moeten worden genomen, enorm zijn.

War Child gaat door met het aanbieden van bescherming, psychosociale steun en onderwijs aan kinderen en families die nu geïsoleerd leven. Helaas op kleinere schaal. Dat kan niet anders. We bedenken nieuwe manieren om die ook op afstand aan te bieden, bijvoorbeeld door één-op-één psychosociale ondersteuning [link] via de telefoon.

We gaan bijvoorbeeld Can’t Wait to Learn – ons innovatieve onderwijsprogramma – juist nu uitbreiden. Dankzij educatieve spellen op tablets kunnen kinderen rekenen en lezen. We willen de tablets tijdelijk uitlenen, de spellen ook geschikt maken voor mobiele telefoons en waar het moet op papier verspreiden.

Zuid-Soedanese kinderen krijgen onderwijs op tablets met War Child's Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn uitbreiden door tablets uit te lenen, en de spellen geschikt te maken voor mobiele telefoons.

Foto: War Child

Nieuwe noden

Door de coronacrisis kan de toestand van kinderen in crisisgebieden verder verslechteren. De kans op huiselijk geweld neemt helaas toe. De levensomstandigheden verslechteren verder. Kinderarbeid komt vaker voor. Daarom gaan we zo goed mogelijk door met het beschermen van kinderen. We zullen onze activiteiten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Geen kind mag worden vergeten. War Child blijft zich sterk maken om mentale gezondheidszorg een vast onderdeel te laten zijn noodhulp. Zowel nu als op de lange termijn.