Conflict in Syrie uitzichtloos: kinderen nog steeds onder vuur

“Toen we wilden vluchten uit ons huis via de poort, werden we tegengehouden. Tanks omringden me. Er waren bomaanslagen en sluipschutters naast ons huis. Ze lieten ons niet gaan.” (jongen, 10 jaar)

War Child berichtte eerder al over de kinderrechtenschendingen in Syrie. We horen de verhalen direct van de kinderen die meedoen aan onze programma’s in Libanon. Deze week is er een nieuw rapport uitgebracht door de Verenigde Naties. Dit rapport bevestigt opnieuw wat we al weten: kinderrechten worden op grote schaal geschonden. Kinderen worden vermoord, verminkt, ontvoerd, gearresteerd, mishandeld. Laten we niet wachten op een volgend rapport om in actie te komen.

Het conflict in Syrie duurt nu al meer dan twee jaar. En blijft slachtoffers maken. Dag in dag uit. Vrijwel ieder kind is ‘geraakt’ door dit conflict. Drie van de vier kinderen hebben een familielid of vriendje of vriendinnetje verloren. “We waren altijd samen en nu is ze er niet meer”, vertelde een meisje aan een van onze War Child medewerkers.  “We speelden buitenshuis. Ze had net een zak met chips geopend toen een kogel haar hoofd doorboorde. Iedere dag denk ik aan hoe aardig ze was en hoe we samen speelden. Ik maak tekeningen over de tijd die we samen doorbrachtten.”

Lange termijn gevolgen
War Child helpt kinderen die slachtoffer zijn van het Syrische conflict. We leren ze hoe om te gaan met hun ervaringen en emoties. Ook zorgen we voor onderwijs. Zowel psychosociale hulp als onderwijs zijn essentieel. Het geeft kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben om om te gaan met wat ze meemaken. En weer iets van structuur te ervaren. Door er nu voor ze te zijn, beschermen we deze kinderen voor de effecten van oorlog op langere termijn.

Terwijl het conflict escaleert en kinderen steeds meer onder vuur liggen, neemt ook de behoefte aan psychosociale ondersteuning en onderwijs op langere termijn toe. Dit jaar maken kinderen voor het derde jaar geweld mee en missen ze al drie jaar school. Het aantal kinderen dat de steun van War Child nodig heeft, groeit elke dag. We hebben daarom middelen nodig om ons werk uit te breiden om nog meer kinderen te kunnen helpen. Het conflict in Syrie is geen tijdelijke crisis die snel voorbij zal zijn. We moeten nu actie ondernemen en investeren in de toekomst van kinderen die getroffen zijn door deze lange en verwoestende oorlog.

Lees War Child's rapport 'Syrië - Kinderen onder vuur' (2012)
Lees het rapport over Kinderen in gewapend conflict  (juni 2013)
 
Heb je interviewverzoeken, wil je informatie, beeldmateriaal, foto’s of contact met medewerkers in het veld? Neem voor deze zaken of andere vragen contact op met onze persvoorlichter Mieke Wouters via Mieke.Wouters@warchild.nl of bel naar 06 48 13 97 66