Conflict Bewustzijn

In een oorlogsgebied heersen vaak nog spanningen.

Instabiele gebieden

In een oorlogsgebied heersen – ook als het geweld is gaan liggen -  vaak nog spanningen die een op dat moment stabiele situatie snel kunnen doen omslaan. Dan is het zaak om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dat gebied.

Eerlijke hulp

War Child gaat zo nauwgezet mogelijk te werk om niet verrast te worden. In te kunnen spelen op veranderingen. En ervoor te waken dat de hulpverlening van War Child niet op een of andere manier het conflict voedt en nieuwe spanningen oproept. Dat doet war Child door de hulp eerlijk en zonder discriminatie aan te beiden, en transparant te blijven over onze vreedzame intenties.

Ga terug naar Dit doen we - Zo doen we het - Op deze niveaus>>