Veiligheid van kinderen altijd voorop

Dit zijn de belangrijkste regels en procedures die War Child actief hanteert. War Child is open. Transparant in communicatie en in de resultaten van de programma’s. Het draait om de kinderen. Vanwege de berichtgeving in de media vinden wij het daarom belangrijk op een rij te zetten hoe wij hier als organisatie mee omgaan.

Child Safeguarding Policy

War Child hanteert een Child Safeguarding Policy. Hierin wordt beschreven hoe onze medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en partners zich moeten gedragen tegenover kinderen, en wat uitdrukkelijk niet mag. Wij kennen een netwerk aan Child Protection Focal Points, die bij meldingen onderzoek doen. 

Code of Conduct

Om onze missie en doelstellingen te behalen is het voor ons van groot belang integer en respectvol te werk te gaan. Iedereen die zich contractueel aan War Child verbindt moet zich dan ook houden aan de Code of Conduct. Zowel in je werk als privé-leven vertegenwoordig je namelijk de organisatie. Met de Code of Conduct stellen wij vast welke professionele en ethische gedragsnormen worden nageleefd door medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en partners van War Child.  In de Code of Conduct zijn daarnaast regels opgenomen die de veiligheid van kinderen waarborgen.  

Verklaring omtrent Gedrag

Iedereen die War Child representeert, of het nu in dienst is, als vrijwilliger, of als freelancer, vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Daarnaast wordt de voorgeschiedenis van potentieel nieuw personeel uitgebreid bevraagd en onderzocht, en wordt er om actuele referenties gevraagd. Wanneer iemand in naam van War Child onze projectlanden bezoekt wordt hij/zij uitgebreid gebriefd op onze Child Safeguarding Policy, Code of Conduct en veiligheidsmaatregelen die wij hanteren.

Meldingsplicht

Medewerkers van War Child hebben de plicht om overtreding, of verdenking, van onze gedragsregels te melden (binnen 24 uur) bij de daarvoor aangestelde vertrouwenspersoon (Child Protection Focal Points). Deze verdenkingen en overtredingen worden uiterst serieus behandeld door een daarvoor aangesteld team die zonder uitzondering altijd actie zullen ondernemen om de veiligheid van het kind te waarborgen.

War Child hanteert een zero tolerance-beleid omtrent gedragsregels, zoals ook staat in ons jaarverslag.