Onderzoek + resultaten

Onderzoek speelt een sleutelrol bij Can’t Wait to Learn sinds het prille begin:

-          om het project te ontwerpen

-          om data te verzamelen en te analyseren bij de eerste ‘proof of concept’ en testfases

-          als leidraad bij besluitvorming

-          en om data en analyses te vinden die relevant zijn voor ons vakgebied.

We delen onze onderzoeksresultaten graag openlijk met collega’s. Ons doel is om aan innovaties te werken die zo veel mogelijk impact bereiken.

Ontwikkeling van Can’t Wait to Learn op basis van onderzoek

Een aantal inzichten uit wetenschappelijk onderzoeken vormen de basis van Can’t Wait to Learn:

- Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen en ouders in conflictgebieden een grote prioriteit geven aan onderwijs.

- UNICEF onderzocht waarom onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden vaak niet voldoende worden opgeschaald. Toegankelijkheid en flexibiliteit zijn belangrijk, want kinderen hebben vaak ook andere taken thuis. En de mogelijkheid om door te stromen naar regulier onderwijs, of om een regulier diploma te behalen.

- Uit ander onderzoek bleek dat ICT-projecten met analfabeten vaak mislukken omdat kinderen vaak niet genoeg kennis hebben om de uitleg te begrijpen, of om oefeningen zelfstandig te doen. En omdat kinderen niet genoeg feedback krijgen om hun resultaten te verbeteren. En kinderen niet voor langere tijd gemotiveerd kunnen blijven.

Daarom hebben we aan al deze zaken speciale aandacht gegeven bij de ontwikkeling van ons programma. Lees daar meer over op deze pagina.

Resultaten van onze onderzoeken

Uit de eerste onderzoeken naar Can’t Wait to Learn blijkt dat kinderen die nog nooit eerder naar school gingen, sneller en beter leren met deze methode dan via traditionele onderwijsmethodes.

Omdat leerlingen continu gebruik maken van tabletcomputers, zijn er ongekende mogelijkheden voor onderzoek, monitoren en evaluatie. De voortgang van individuele kinderen wordt gevolgd en geregistreerd op de tablets. Dat gebeurt via periodieke toetsing en volgens internationale normen (EGMA/EGRA, Early Grade Maths en Early Grade Reading Assesments).

Effectief, efficiënt en gelijke kansen voor jongens en meisjes

Can’t Wait to Learn heeft een enorm potentieel om significante impact te creëren. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste kleine testfase (66 kinderen, 2012 - 2013), het grootschalige onderzoek (600 kinderen, 2014 - 2015) en uit kosten baten-analyses.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Can’t Wait to Learn:

-          effectief is. Kinderen leren goed, veel en snel via deze methode. Ook als ze nog nooit eerder naar school gingen. Ook blijken ze voor langere tijd gemotiveerd om zelfstandig te leren.

-          efficiënt en financieel aantrekkelijk is: ‘value for money’ berekeningen laten zien dat Can’t Wait to Learn goede resultaten biedt, tegen een lage prijs. De kosten kunnen nog lager worden als deze methode gebruikt wordt bij makkelijker te bereiken kinderen, zoals in vluchtelingenkampen.

-          gelijke kansen biedt. Deze methode blijkt effectief voor jongens en meisjes, in de meest kwetsbare omstandigheden.

Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Op 3 mei 2016 publiceerde het e-Journal of e-Learning een peer-reviewed artikel over het onderzoek naar e-Learning Soedan. Lees het artikel: "E-Learning Sudan, Formal Learning for Out-of-School Children".

Ook kunt u downloaden:

-          de meest recente informatiesheets over de fases en resultaten van Can’t Wait to Learn.

-          de baseline studie die TNO in december 2014 afnam bij de 600 kinderen die meededen aan het grootschalige onderzoek.