Hoe we dit doen

We ontwikkelen de innovatieve onderwijsmethode Can’t Wait to Learn stap voor stap. We testen, onderzoeken, leren, evalueren, passen aan. Overleggen met onze partners. En nemen dan een volgende stap.

Bij het ontwikkelen van Can’t Wait to Learn houden we steeds ons doel in de gaten: een levensvatbaar, schaalbaar, flexibel en snel op te bouwen onderwijsmodel. Voor al die miljoenen kinderen uit conflictgebieden, voor wie nu nog geen traditionele school of leraar beschikbaar is.

De stappen tot nog toe:

2012 - 2013: eerste testfase, proof of concept

We testen e-Learning Soedan (eLS), het eerste project van Can’t Wait to Learn, op kleine schaal. Werkt de methode? Kunnen kinderen leren via educatieve spellen op een tablet? Aan deze test deden 66 kinderen (57% jongens, 43% meisjes) in 3 dorpen mee. Zes weken lang. Ook was er een controlegroep van 20 kinderen.

De resultaten waren opmerkelijk:

-          alle kinderen die meededen aan de pilot, jongens en meisjes, verbeterden hun rekenvaardigheden.

-          kinderen deden voor en na de pilot een test. Bij de kinderen die met de tablets werkten, verdubbelde de rekenscore na zes weken. In de controlegroep - zonder tablets - steeg de rekenscore minimaal.

Alle kinderen die meededen aan de pilot, mochten doorstromen naar een gewone school. Tien kinderen bleken al klaar voor groep 4, in plaats van voor groep 2, zoals verwacht. Ze waren aan het eind van het schooljaar de besten van hun klas.

Oktober 2014 - maart 2015: grootschalig onderzoek

Uitgebreid onderzoek naar e-Learning Soedan. Met 600 deelnemende kinderen, jongens en meisjes, uit 19 Soedanese dorpen. Inclusief een controlegroep van 200 kinderen.

Doel van dit onderzoek:

-          kijken of de resultaten ook behaald worden bij meer kinderen, voor langere tijd.

-          onderzoek naar de (psychosociale) effecten van dit spel op kinderen.

-          een kosten-batenanalyse.

De resultaten van dit onderzoek leggen de fundamenten voor toekomstige e-Learning-projecten in Soedan. En in andere landen. Meer over de resultaten kunt u lezen op deze pagina.

Waar we nu zijn: de methode opschalen en aanpassen. In Soedan en in andere landen

We zijn nu in overleg met landen, waar veel kinderen wonen die vanwege conflicten nog niet naar school gaan. Om te kijken of en hoe de Can’t Wait to Learn-methode voor hen toepasbaar kan zijn. Ook zijn we bezig om de methode in Soedan uit te breiden naar les in lezen en schrijven.

Zoveel mogelijk impact en kinderen bereiken. Dat is sinds het begin het uitgangspunt van Can’t Wait to Learn. Daarom is de open software zo ingericht, dat de educatieve spellen gemakkelijk en zonder hoge licentiekosten aangepast kunnen worden. Ook voor andere landen en omstandigheden.