Show thumbnails Hide thumbnails

Can't Wait To Learn

Meer dan achtentwintig miljoen kinderen uit conflictgebieden in de wereld zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Daarom ontwikkelde War Child een innovatieve lesmethode: Can’t Wait to Learn, samen met internationale en Nederlandse projectpartners.

Onderwijs geeft hoop en kansen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het geeft kinderen hoop, structuur en concrete kansen op een betere toekomst. En dat is belangrijk. Helemaal voor kinderen uit (voormalige) conflictgebieden.
Maar scholen bouwen en leraren opleiden kost tijd, infrastructuur en geld. In de tussentijd valt een hele generatie kinderen, die dolgraag wil leren, buiten de boot.

Snel, flexibel en effectief onderwijs met tablets

Via Can’t Wait to Learn (CWtL) kunnen kinderen toch snel, flexibel, effectief en innovatief onderwijs krijgen. Op plekken waar door conflicten niet voldoende of geen scholen of leraren zijn. Want kinderen in conflictgebieden kunnen niet langer wachten.

Onderwijs speelt een vitale rol bij het herstel van een land of regio na conflict. Scholing is van levensbelang om vicieuze cirkels rondom armoede en instabiliteit te doorbreken. En om toekomstige generaties en leiders op te leiden. Onderwijs geeft kinderen, ouders, leraren en gemeenschappen kennis, vaardigheden en kracht. Dat is belangrijk om te herstellen van conflicten - en om deze te voorkomen.

De eerste stap: e-Learning Soedan

Can’t Wait to Learn is gestart met het pilot-project e-Learning Soedan. Daarbij leren Soedanese kinderen in hun eigen dorp rekenen en tellen. Met tabletcomputers, instructiefilmpjes en op maat gemaakte interactieve spellen, gebaseerd op het nationale onderwijsprogramma van Soedan.

Deze lesmethode is uitgebreid onderzocht en getest. En blijkt leuk en effectief. Kinderen leren veel, goed en snel via Can’t Wait to Learn. De methode is aanvullend en ondersteunend voor traditioneel onderwijs op de korte termijn, zonder het op lange termijn te vervangen.

Potentie voor de toekomst: grote aantallen kinderen helpen

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en de steun van de IKEA Foundation krijgt dit project een internationaal vervolg.

War Child gaat Can’t Wait to Learn de komende jaren aanpassen voor uit Syrië gevluchte kinderen in het Midden-Oosten, het project opschalen in Soedan, en ook taalonderwijs toevoegen. Zo kunnen we het toekomstperspectief van honderdduizenden oorlogskinderen verbeteren!

Meer informatie

Meer informatie over dit innovatieve project vind je op de pagina’s over de resultaten tot nu toe. In 'hoe we dit doen' wordt duidelijk hoe we dit project aanpakken, op welke manier kinderen worden betrokken en de persaandacht die er is voor dit project.

We hebben jouw hulp nodig

Via Can’t Wait to Learn kunnen wij ontzettend veel kinderen in conflictgebieden helpen. Met flexibel onderwijs op maat. Dat helpt niet alleen deze kinderen, maar ook hun families, hun gemeenschap en hun land.

Dat kunnen we alleen met jouw hulp. Ook bijdragen aan dit project? Met jouw vaardigheden, een financiële injectie of het aanwenden van invloed? Help ons. Want deze generatie kinderen kan niet wachten om te leren!