Partners

Can’t Wait to Learn heeft de potentie om in de toekomst grote aantallen kinderen te bereiken. Een goede samenwerking tussen projectpartners is daarbij cruciaal. Zodat elke partner zijn kennis, expertise en kracht maximaal kan inzetten.

Can’t Wait to Learn is vanaf het begin ontworpen, om in verschillende landen en contexten te kunnen gebruiken. We zijn momenteel druk bezig om Can’t Wait to Learn verder te ontwikkelen en uit te breiden in Soedan. En in andere landen, waar kinderen vanwege conflicten geen onderwijs krijgen.

Onze visie voor kinderen

Bij de eerste fases van Can’t Wait to Learn, e-Learning Soedan, werkten we nauw samen met zeer diverse partners. Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Alle partners bij dit project delen één visie. We werken samen, zodat zo veel mogelijk kinderen uit conflictgebieden toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs. Dat is wat ons bindt.

Maar het gaat verder dan een simpele samenwerking. Dit project gaat uit van co-creatie - waarbij de expertise en inbreng van elke unieke partner wordt gewaardeerd. En juist dankzij de combinatie van partners komen we tot nieuwe, effectieve oplossingen. Helemaal omdat we ook makers, denkers en eindgebruikers betrekken bij het ontwikkelingsproces.

Can’t Wait to Learn partners

Bij de eerste fases van dit project waren de volgende partners betrokken:

War Child Holland, expert in werken met kinderen in conflictgebieden. Verantwoordelijk voor het programma, voor de onderwijsinnovatie, voor het projectmanagement en het onderzoek.

De Soedanese Ahfad University of Women initieerde dit project in Soedan en coördineerde samen met War Child Holland de eerste twee fases van dit project in Soedan. De universiteit maakte ook deel uit van het onderzoeksteam. En was verantwoordelijk voor de samenwerking met het Soedanese Ministerie van Onderwijs.

Het Soedanese Ministerie van Onderwijs is vanaf het begin bij dit project betrokken. Zij hielpen bij het uitbouwen van lokale partnerschappen en het monitoren van het project ter plaatse. Ze werkten samen met alle projectpartners om het didactische raamwerk te vertalen naar een e-learning methode. Het Soedanese Ministerie van Onderwijs heeft nu en later een leidende rol bij de ontwikkeling van e-Learning Soedan, nationaal en regionaal. Ook om de duurzaamheid van dit onderwijsproject in de toekomst te waarborgen.

TNO, expert in onderzoek, onderwijstechnologie en gamificatie. Leverde een belangrijke bijdrage aan dit project op het gebied van onderzoek en educatieve gaming. 

TNO ontworp de computerspellen, samen met het Nederlandse ontwerpbureau Flavour, creatieve en onderwijskundige partners in Soedan en War Child Holland.

Lokale gemeenschappen dragen bij door van onderwijs een prioriteit te maken, het project te steunen en op alle mogelijke manieren te faciliteren. Zij zorgen voor een eenvoudige leerlocatie. Door het effectief betrekken van de lokale gemeenschap, is de uitval van kinderen (en meisjes) bij dit project veel lager dan bij traditioneel onderwijs.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en UNICEF. Onmisbare donateurs, die ook inhoudelijk bijdragen, flexibel zijn, actief samenwerken en gefocust zijn op lange termijn resultaat.

Daarnaast zijn in de komende fases (vanaf 2016) ook de volgende partners betrokken:

In 2016 ontving Can’t Wait to Learn een grote schenking uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Speciaal voor nieuwe, moedige en baanbrekende initiatieven van door de loterij gesteunde goede doelen, zodat zij groots en oplossingsgericht kunnen denken.

Daarnaast krijgt Can’t Wait to Learn nu ook substantiële steun van de IKEA Foundation. Want de IKEA Foundation is ervan overtuigd dat alle kinderen kwaliteitsonderwijs verdienen. En dat kinderen in oorlogslanden niet in de steek gelaten mogen worden.

Dankzij de steun van het Droomfonds en de IKEA Foundation, kunnen we Can’t Wait to Learn de komende jaren flink uitbreiden en verder ontwikkelen. We kunnen deze innovatieve lesmethode aanpassen voor uit Syrië gevluchte kinderen in het Midden-Oosten, het project opschalen in Soedan, en ook taalonderwijs toevoegen. Zo kunnen we het toekomstperspectief van honderdduizenden oorlogskinderen verbeteren!

Bij de uitbreiding van Can’t Wait to Learn zijn – naast eerder genoemde partijen - ook nieuwe samenwerkingspartners betrokken, evenals lokale partners in het Midden-Oosten.

Andere donateurs van de uitbreiding van dit project naar lees- en schrijfonderwijs in Soedan: het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, UNICEF en Stichting Latour.

In september 2016 is Can’t Wait To Learn door UNICEF, UNHCR en DFID (het Engelse Department for International Development) gekozen als 1 van de 3 projecten in de Humanitarian Education Accelerator. Dat betekent dat Can’t Wait to Learn van 2016 tot en met 2018 steun krijgt van UNICEF, UNHCR en DFID, bij het uitbreiden en opschalen van dit innovatieve onderwijsprogramma, zowel in Soedan als voor Syrische vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten.