Business Partner - Voordelen voor uw bedrijf

Als Business Partner van War Child geeft u oorlogskinderen direct uitzicht op een beter bestaan. Met uw steun kunnen wij onze programma’s uitbreiden en meer kinderen helpen. Daar heeft ook u voordeel bij. Een partnership komt van twee kanten, vindt War Child. Wij vullen deze partnership dan ook graag, samen met u, zo waardevol mogelijk in.

Business Partner zijn van War Child heeft naast directe invloed op onze programma's voordelen voor uw bedrijf:

•    Samenwerking met War Child koppelt uw bedrijf aan het jonge imago en de merkwaarden van War Child: open, impactvol, innovatief en inspirerend.

•    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toont uw sociale commitment. War Child biedt een aansprekende en logische invulling van uw MVO-beleid.

•    Gemotiveerd personeel, grotere betrokkenheid. Onderzoek bij een van onze partners wijst uit dat werknemers zichtbaar trotser zijn door actieve samenwerking met War Child.

•    Contact met ruim 110.000 Friends van War Child via onze communicatiekanalen.

•    Kans om andere Business Partners te ontmoeten op relatie-evenementen.

•    Mogelijkheid om de positieve boodschap van War Child uit te dragen naar medewerkers en relaties via uw eigen communicatiekanalen.

•    Uw naam verbonden aan een specifiek project. Donaties vanaf € 10.000 kunnen worden ‘ge-earmarked’. War Child informeert u geregeld over de voortgang.