Building skills, changing futures werkt

Het project Building Skills, Changing Futures (BSCF) combineert een beroepsopleiding met psychosociale hulp. Resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat dit werkt. Jongeren uit het door oorlog geteisterde Noord-Oeganda zijn succesvol aan het werk. Dankzij de steun van onze Business Friends. Dankzij u.

Maar liefst 812 jongeren hebben vorig jaar een beroepsopleiding gevolgd. Ook volgden zij een training in psychosociale vaardigheden, sparen en lenen en basis bedrijfsvoering binnen het door Business Friends gesteunde BSCF.

Hogere inkomens

Onderzoek onder 603 deelnemers toont aan dat zes op de tien van hen werk heeft gevonden in het vakgebied waarin ze zijn geschoold, en dat hun inkomens zichtbaar zijn gestegen: van gemiddeld 4 euro per maand naar gemiddeld 30 per maand.  

De lokale economie krijgt zo een impuls, en de jongeren kunnen dankzij uw steun de oorlog achter zich laten en blijven werken aan een betere toekomst.

Traditionele beroepen duurzaam uitgevoerd

In de keuze van de opleiding scoren de agrarische vakgebieden goed. Pluimveehouderij en tuinbouw zijn traditionele inkomstenbronnen in Noord-Oeganda, en de jongeren weten dat.

Wat ze na dit jaar ook weten door de aanvullende trainingen en coaching op het gebied van financieel beheer, is hoe ze deze beroepen rendabel en duurzaam kunnen uitvoeren. In een gebied waar tot voor kort nog een oorlog woedde.  

Kansen na de oorlog

Want terwijl het actieve conflict achter de rug is, en de meeste mensen het normale leven weer proberen op te pakken, is de situatie in Noord-Oeganda allesbehalve rooskleurig. Vooral voor de jeugd. Zij hebben het zwaarst geleden onder het conflict. Zij zijn niet of nauwelijks naar school geweest. Zijn opgegroeid in kampen. Ontvoerd. Of hebben familie verloren. Nu alles rustiger is, steken de psychosociale problemen de kop op. Mensen raken de weg kwijt, grijpen naar de fles en maken ruzie met hun families. Werkloosheid is hoog. Een sociaal vangnet bestaat nagenoeg niet. Ontevreden, werkloze jongeren vormen een vruchtbare bodem voor nieuwe conflicten.

Daarom is het belangrijk dat zij een kans krijgen. Om een goede stabiele toekomst te kunnen opbouwen. Voor henzelf, en hun omgeving. U, als Business Friend, helpt daar met uw steun aan BSCF zichtbaar aan mee.