Business Ambassadors Network

Het Business Ambassadors Network is in 2007 opgericht door Hans van der Noordaa en de toenmalige War Child directeur Bernard Uyttendaele. Het netwerk heeft als doel een structurele bron van inkomsten voor de projecten van War Child te genereren en binnen het bedrijfsleven raakvlak voor het werk van War Child te creëren en te vergroten.

Word Business Ambassador
War Child nodigt u uit om toe te treden tot het Business Ambassadors Network. Als Business Ambassador zet u zich op persoonlijke titel in voor het welzijn van kinderen in conflictgebieden. Samen halen we de oorlog uit een kind. 

Dat kan op verschillende manieren. Met uw lidmaatschap ondersteunt u persoonlijk honderden oorlogskinderen in hun strijd voor een beter bestaan. Maar ook uw expertise kan bijdragen aan het werk van War Child. Uw ervaring in hoe zaken beter, efficiënter, duurzamer kunnen, daar wil War Child van leren.

En wat te denken van uw netwerk? Iedere ingang bij potentiële partners die u kunt aandragen is van harte welkom.

Uw voordeel
Lidmaatschap van het Business Ambassadors Network levert u ook voordelen op. Lees hier de voordelen.

Uw bijdrage telt
Oorlogskinderen helpen vraagt om een structurele aanpak. Immers, een kind groeit niet op in één dag. Daarom vragen we u om zich in ieder geval voor drie jaar als Business Ambassador te verbinden aan War Child. De donatie om toe te treden tot het Business Ambassadors Network bedraagt €10.000 per jaar, met een lidmaatschapsduur van drie jaar.