Onzichtbare pijn

Mark Jordans (41) is hoofddocent aan King’s College London, kinderpsycholoog en hoofd Research en Development bij War Child. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op psychosociale steun aan kinderen in oorlogsgebieden en bezocht meerdere conflictgebieden. In een interview vertelt hij waarom psychosociale steun voor oorlogskinderen zo belangrijk is.

Op de vlucht

Wereldwijd leven er 250 miljoen kinderen in een conflictgebied. Duizenden kinderen worden bewust ingezet als doelwit. Miljoenen kinderen zijn op de vlucht. Oorlogskinderen hebben vaak veel oorlogsleed gezien. Ze hebben hun vrienden, familie en huis achter moeten laten.

De effecten van oorlog zijn desastreus. 45% van de oorlogskinderen ervaart psychosociale klachten zoals depressie, emotionele problemen of gedragsproblemen.

De onzichtbare pijn

Zodra kinderen zijn gevlucht, ervaren ze vaak emotionele stress en gebrek aan stabiliteit. Dit staat de ontwikkeling van het kind in de weg. Mark vertelt: “Aan de hand van het vertoonde gedrag zien we wanneer het niet goed gaat met een kind. Het kind kan agressief zijn en veel meer vechten dan normaal. Of dat het juist heel teruggetrokken is of weer in bed plast, terwijl dit eerst niet zo was. Oorlog heeft een enorme directe impact op het leven van kinderen. Niet naar school kunnen is daar ook een voorbeeld van.” De onzichtbare pijn van het vluchten kan leiden tot problemen op de langere termijn. Zo kunnen oorlogskinderen een depressie of angststoornissen ontwikkelen."

Psychosociaal

Mark: “Er zijn verschillende factoren die het welzijn van een kind bepalen. Het gaat bij het welzijn om een interactie tussen sociale en psychologische factoren. Hoe gedraag je je als kind? Hoe voel je je? Wat denk je? Daarnaast spelen omgevingsfactoren een grote rol. Hoe veel vrienden heb je? Hoe ga je om met je familie? Hoe is je sociale netwerk? Dit bij elkaar noemen we psychosociaal.”

Interventies

War Child probeert de problemen van kinderen op te lossen door middel van negen core interventions. Deze interventies richten zich op psychosociaal welzijn, onderwijs en bescherming. Tijdens de interventies worden verschillende activiteiten ingezet om de veerkracht van kinderen te versterken en hen te leren omgaan met hun problemen.

War Childs bewezen aanpak

War Child gebruikt een gestructureerde en unieke aanpak om hulp te ontwikkelen en die vervolgens te evalueren. De hulp bestaat uit een combinatie van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. Aan de hand van onderzoek, evaluaties en pilots wordt er wetenschappelijk gekeken naar het werk van War Child. Eerst moet er worden aangetoond dat de hulp relevant en effectief is. Daarna wordt er gekeken of het haalbaar is om het op grote schaal aan te bieden. Mark ontdekte dat de hulp voor kinderen met de grootste problemen enorm effectief bleek te zijn. “Ik herinner me een jongetje dat altijd kwaad was en letterlijk overal tegenaan schopte. Met een beetje extra aandacht werd hij in een paar weken tijd al rustiger en leerde hij beter zijn emoties te reguleren.”

De toekomst

De aankomende jaren zal War Child zich blijven inzetten om zoveel mogelijk oorlogskinderen psychosociale hulp te bieden. Mark verklaart: “Er is zo veel onzichtbare pijn bij zo veel kinderen. Psychosociale hulp is nog te vaak een sluitstuk in de hulpverlening. Terwijl wij vinden dat dit altijd onderdeel moet uitmaken van internationale noodhulp, zeker als het gaat om kinderen in conflictgebieden.”

Lees het volledige interview met Mark voor het NRC handelsblad

Houd oorlogskinderen buiten schot. Teken de petitie nu