Wat onze medewerkers ervaren

In DR Congo, Colombia en andere landen waar we werken, zien onze medewerkers met eigen ogen hoe kinderen doelbewust ingezet worden in oorlog. Ze horen de verhalen van de kinderen aan die bijvoorbeeld zijn ingezet als kindsoldaat.

Leven als wapen

Claude (32) werkt voor War Child in DR Congo. Op de vraag hoe hij omgaat met verhalen en ervaringen van ex-kindsoldaten, zegt hij: "De kinderen vertellen beeldend over alle afschuwelijke dingen die zij hebben meegemaakt. Dit is altijd moeilijk om aan te horen." Claude vertelt over een 16-jarige jongen die drie keer gerekruteerd is door gewapende groepen. De eerste keer dat hij moest meevechten, kreeg hij een kogel in zijn voet. Een organisatie redde hem, en gaf hem medische verzorging." Niet lang daarna werd de jongen weer gedwongen om mee te vechten. "Toen hij voor de derde keer moest vechten als kindsoldaat voor het leger, grepen War Child en MONUSCO in. Zij brachten hem naar een speciaal centrum voor psychosociale steun." 

Bezorgd maar hoopvol

Claude is bezorgd maar hoopvol: "De situatie van kinderen die moeten vechten in gewapende groepen is schrijnend. Hun jeugd wordt letterlijk vernietigd. Als de kinderen eenmaal het leger hebben verlaten, zijn zij welkom in de speciale centra. Hier werken multidisciplinaire teams aan het gedrag en de psychische toestand van deze kinderen. Zo bouwen wij samen met de kinderen aan de wereld van morgen." 

Opgroeien met geweld

In de rurale gebieden van Colombia werken ouders vaak honderden kilometers van huis op plantages. Kinderen worden aan hun lot overgelaten. Zonder bescherming van ouders of verzorgers zijn zij bijzonder kwetsbaar. Ze lopen kans in handen te vallen van bendes of gewapende groeperingen, verkracht te worden of op een andere manier geconfronteerd te worden met geweld. De school is een natuurlijke plek waar kinderen op kunnen terugvallen. Een vreedzame plek, waar ze niet alleen leren en eten, maar ook kunnen ontspannen en kind kunnen zijn. Om kinderen ook ’s nachts veiligheid te bieden, is een aantal reguliere scholen een internaat geworden waar kinderen wonen en ze 24/7 bescherming krijgen.

Terugvinden identiteit

Als veldmedewerker in Colombia beschermt Gloria kinderen tegen kidnapping, recrutering en misbruik door de gewapende groepen. Gloria: "Vrede kun je alleen bereiken door met deze kinderen te werken. Zo doorbreek je de geweldsspiraal. Oorlog tast kinderen aan in hun identiteit. Daarom begint onze methode met het terugvinden van deze identiteit. Kinderen die opgroeien met geweld moeten kunnen dromen van een leven zonder oorlog." 

 

Houd oorlogskinderen buiten schot. Teken nu de petitie