Actievoorwaarden

Door de petitie te tekenen ga je akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden voor deelname aan de campagne.

Bezoekers van de campagnesite hebben de mogelijkheid om een petitie te tekenen, de oproep via email en sociale media te verspreiden, en de campagne te steunen met een donatie.

Onder deelname van de campagne wordt verstaan het tekenen van de petitie (met naam, email en optioneel het telefoonnummer) en/of het doen van een donatie via onze actiesite.

Door de petitie te tekenen bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent en geregistreerd Nederlands staatsburger. Hiermee kunnen wij je stem gebruiken voor onze politieke lobby.

Persoonsgegevens die hierbij worden achtergelaten worden vastgelegd in de donateursadministratie van War Child. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de wet bescherming van persoonsgegevens.

Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de campagne geïnformeerd per e-mail, telefoon en post. De deelnemers wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van War Child. De deelnemer geeft War Child toestemming via e-mail te informeren over acties en campagnes en/of om de deelnemer te vragen donateur te worden. Bij elke email is het mogelijk om je af te melden voor de campagne emails. De afmelding wordt direct verwerkt.

Er wordt alleen eenmalig telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan War Child. Afmelden voor telefoongesprekken kan direct tijdens het telefoongesprek.

War Child behoud het recht om iedere deelnemer uit te sluiten van deelname indien de betreffende deelnemer in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisatie of derden.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, voor een of meer van in de actiewebsites, voor het kabel- of andere netwerk, software of hardware. De organisator is eveneens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesites wordt achtergelaten.

Voor meer informatie, kunt u ons bellen op 020-4207777 of een mail sturen naar info@warchild.nl