Houd Oorlogskinderen Buiten Schot

Kinderen worden doelbewust ingezet in oorlog. Zij hebben naast voedsel, medicijnen en onderdak, ook juist psychosociale steun nodig. War Child roept daarom de nieuwe regering op om psychosociale steun als vast onderdeel op te nemen in internationale noodhulp. Want anders blijven oorlogskinderen met angst en woede rondlopen. Een verloren generatie. Daarom onze oproep. 

Houd oorlogskinderen buiten schot.
Teken de petitie!

Het aantal supporters:

21.197

De laatste 15 jaar is het aantal kindsoldaten wereldwijd toegenomen