Soldaten voor de deur

Hanan (17) is een van de jeugdcoaches in het Jeugdhelden project. Ze begeleidt en organiseert sport- en spelactiviteiten voor kinderen in bezet Palestijns gebied. En ze blogt over wat ze meemaakt met haar groep.

Mijn groep heeft al vier modules afgerond van het I-DEAL programma. Ondanks de drukkende hitte en een hyperactief groepslid. Als onderdeel van het programma heb ik veel leuke activiteiten met de kinderen in mijn groep georganiseerd. Stoelendans, met ballonnen spelen. Ook heb ik rollenspellen geprobeerd waarin kinderen niet alleen hun emoties leren tonen, maar ook open kunnen zijn over hun thuissituatie.

In de module ‘Identiteit’ maakten de kinderen kennis met zichzelf en elkaar. De modules ‘Relaties’ en ‘Relaties met volwassenen’ leerden ze om een relatie op te bouwen met zowel ouderen als andere kinderen, waarbij respect een belangrijk thema vormde. Door de modules hebben de kinderen veel goede gewoontes geleerd zoals geduld hebben, leren samenwerken en een luisterend oor kunnen bieden aan elkaar

Soldaten voor de deur
Ook leerde de groep emoties te uiten en te beseffen wat er in de omgeving gebeurt dankzij de module ‘Hoe ga ik om met mijn emoties’. Het kan een grote indruk op de kinderen maken wanneer het Israëlische leger langs komt om de huizen te doorzoeken. Toen enkele soldaten laatst het huis betraden en begonnen te zoeken reageerde de groep daar sterk op. De meeste kinderen waren bang en werden ongemakkelijk. Later vertelden zij mij dat ze deze dag nooit meer zouden vergeten. Het is daarom goed om ze de mogelijkheid te geven over deze enge ervaring te praten en hun hart te luchten.

Leren van jezelf en van anderen
Ondanks dat ik het soms lastig vind om het I DEAL programma naast mijn studie te volgen ben ik er nooit mee opgehouden. Ik heb de groepsactiviteiten zo veel mogelijk in de weekenden gepland of op dagen  dat ik geen toetsen hoef te maken. Ik vond het erg leuk om in contact te komen met een andere jeugdleider. We hebben ervaringen en verhalen uitgewisseld over het werken met de kinderen. Ik vertelde haar dat ik het in het begin lastig vond om een klik te vinden met de kinderen, maar dat dit zichzelf nu helemaal heeft opgelost. Het is erg leuk en gezellig in de groep. Zij vertelde me dat ze een soortgelijke ervaring had gehad; haar band met de kinderen was met de tijd ook steeds beter geworden.

Het was erg fijn dat de medische commissie onze school heeft bezocht. Ik heb hen samen met mijn vrienden ontmoet toen de zusters voorlichting gaven over alles wat je tegen komt bij het opgroeien tot een vrouw. Ik heb hier veel van geleerd en het was erg nuttig. De dingen die ik heb geleerd gebruik ik nu ook in de groepsactiviteiten.

Hanan