Veilige plekken voor Congolese kinderen

In Oost-Congo geeft War Child kinderen hoop en kansen voor de toekomst. Met de steun van ASN Bank ontwikkelen wij programma’s waarmee we kinderen bescherming, psychosociale hulp en onderwijs bieden. Zodat ze hun oorlogservaringen kunnen verwerken.

In DR Congo woedt al jarenlang een grimmige oorlog. Op plekken waar het relatief rustig is, creëert War Child Safe Spaces. Veilige plekken waar oorlogskinderen hun ervaringen kunnen verwerken. Daarnaast ondersteunen we ook lokale gemeenschappen om de bescherming van kinderen in de gemeenschap te bevorderen. Dat doen we door bijvoorbeeld leraren, (pleeg)ouders of zelfs politieagenten kennis en praktische oplossingen te bieden. Over wat kindermishandeling is, hoe je probleemgedrag herkent en wat je kunt doen om misbruik te voorkomen.

Safe Spaces

Ook in DR Congo heeft War Child Safe Spaces. In deze veilige plekken maken kinderen muziek of spelen ze voetbal. Op deze manier kunnen de begeleiders moeilijk bereikbare kinderen toch betrekken.

DEALS

War Child traint de begeleiders van de kinderen om probleemgedrag te herkennen en misbruik bespreekbaar te maken. Met diverse programma’s – zoals I DEAL voor kinderen van elf tot veertien en She DEALS voor meisjes van vijftien jaar en ouder – leren de kinderen praten over wat ze hebben meegemaakt. War Child probeert de kinderen en jongeren na deze programma’s weer naar school te krijgen of helpt ze een beroep te leren.

Met de steun van ASN Bank kan War Child hulp bieden aan Congolese kinderen.

Lees meer over het werk van War Child in DR Congo.