Actievoorwaarden

Om een actie te mogen organiseren voor War Child, heb je toestemming nodig van War Child en zijn er een aantal spelregels.

Meld eerst je actie aan

Wil je een actie doen voor War Child, dan moet je deze online aanmelden via www.warchild.nl/kom-in-actie. Na aanmelding kan War Child je actie beoordelen en waar mogelijk goedkeuren. Door je aanmelding heeft War Child de juiste gegevens en informatie, waardoor War Child jouw actie kan ondersteunen. Na goedkeuring van je aanmelding krijg je een bevestiging van het War Child Actieteam. 

Let op. War Child mag te allen tijde een verleende toestemming voor een actie intrekken zonder opgaaf van redenen.

Duur van de actie 

Een actie mag maximaal zes (6) maanden duren, tenzij War Child schriftelijk toestemming geeft de actie te verlengen. In dat geval zal War Child beslissen hoe vaak of lang je actie maximaal verlengd wordt. 

Transparant communiceren 

Het is van belang om transparant te communiceren over de actie, niet alleen naar War Child toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór War Child wordt georganiseerd en niet dóór of mét War Child wordt georganiseerd. Leg daarbij helder uit in alle communicatie hoe de donatie aan War Child wordt samengesteld. Bijvoorbeeld: €3,- per verkocht kaartje wordt aan War Child gedoneerd. Voor advies over communicatie met sponsoren, deelnemers of betrokkenen kun je contact opnemen met het Actieteam via actie@warchild.nl. 

Alle uitingen ter controle naar War Child 

Nadat War Child je actie heeft goedgekeurd kan je aan de slag om je actie te organiseren. Alle “uitingen” voor je actie waarin War Child wordt vermeld (zoals posters, flyers, folders, persberichten) moeten vóór uitgave daarvan worden goedgekeurd door het Actieteam. Deze uitingen kun je mailen naar actie@warchild.nl. Ook moet je het Actieteam inlichten als er op enige manier pers betrokken wordt bij je actie.

Belangenverstrengeling en commerciële activiteiten 

Een actie voor War Child mag niet worden uitgevoerd als je met je actie andere belangen nastreeft en je alleen de naam en reputatie van War Child wil gebruiken. In geen geval mag je de actie voor War Child gebruiken om (eigen) commerciële belangen te dienen.  

War Child is op geen enkele manier een vergoeding aan je verschuldigd als je een actie wil (laten) organiseren. Eventuele kosten voor organisatie en uitvoering komen geheel voor eigen rekening en risico. 

Hoe om te gaan met naam en logo van War Child 

Als War Child toestemming verleent voor jouw actie en je uitingen goedkeurt, mag je de naam War Child en het speciale actielogo van War Child gebruiken. Let op, het normale War Child logo mag niet gebruikt worden. Bij het speciale actielogo moet altijd vermeld staan dat het om een actie vóór War Child gaat en hoe de donatie tijdens de actie voor War Child tot stand komt. Het speciale actielogo van War Child mag niet gekoppeld worden aan producten en of productverpakkingen. 

Let op eigendom van foto's en andere content

Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en teksten op je persoonlijke pagina. War Child vertrouwt erop dat je alleen foto’s plaatst die van jezelf zijn en dat deze niet in strijd zijn met privacy of eigendomsrechten van anderen. War Child kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Mocht blijken dat je ten onrechte gebruik maakt van foto’s of teksten van anderen, dan heeft War Child het recht deze onderdelen van de pagina te verwijderen.

Benaderen van sponsoren van War Child 

De sponsoren van War Child zoals vermeld op onze website (zie onder Partners van War Child) mogen niet benaderd worden voor sponsoring van jouw actie. Uiteraard ben je vrij om zelf andere sponsoren te benaderen. Maak hierbij altijd duidelijk dat het om een actie gaat vóór War Child.

Ambassadeurs 

Onze officiële Ambassadeurs (Marco Borsato en Jetske van den Elsen) kunnen niet op jouw actie/evenement aanwezig zijn. De Ambassadeurs doen ongelooflijk veel voor War Child en kunnen daardoor niet bij acties van derden aanwezig zijn. Een voorlichter aanvragen is wel mogelijk. Zie: Nodig een voorlichter uit

Overmaken van de donatie 

Het ingezamelde geld kan op twee manieren worden gestort aan/overgemaakt naar War Child. De voorkeursoptie is dat jij en de mensen die je steunen het geld overmaken via iDeal op je eigen actiepagina. Op deze manier krijgen jij en je sponsors gelijk inzicht hoeveel geld je actie al heeft opgebracht. De alternatieve methode is overboeking naar: 

Rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69  
T.n.v. War Child  
te Amsterdam 
o.v.v. het betalingskenmerk wat in de bevestiging staat. Dit laatste is belangrijk om de donatie administratief aan je actie te kunnen koppelen.  

Donaties moeten minimaal eens per vier (4) weken worden overgemaakt. Indien je niet via iDeal overmaakt, laat dan vooraf aan het Actieteam weten wanneer War Child de donatie kan verwachten. In het geval van een doorlopende actie (actie die met toestemming van War Child langer duurt dan zes (6) maanden) is het van belang om per kwartaal of per half jaar een update te geven over de ingezamelde donaties via actie@warchild.nl en dit bedrag over te maken. 

Reputatieschade en klachten?  

Door het organiseren van een actie vóór War Child neem je de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van War Child. Daarbij moet je gedurende de looptijd van je actie War Child zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, het imago en de reputatie van War Child.  

Als je klachten over je actie ontvangt, dien je deze direct te melden bij het Actieteam via actie@warchild.nlAls War Child klachten ontvangt over je actie, mag War Child te allen tijde en zonder overleg vooraf een verleende toestemming voor een actie intrekken.