Wheels4Welfare

De organisatie van het wheels4welfare project heeft zich als doel gesteld een unieke one-off auto te ontwikkelen en de opbrengst van het initiatief geheel aan Warchild ten goede te laten komen.
Het voertuig zal ontwikkeld worden door middel van component sponsoring, waarbij een consortium van sponsoren uit de automotive industrie zorg zal dragen voor de ontwikkeling, financiering en bouw van de auto.
Wanneer het project afgerond is zal het voertuig geveild worden op een mondiaal platform en de opbrengst gedoneerd worden aan Warchild. Doelstelling is om de auto 4e kwartaal 2015 te veilen.

Er zijn nog geen donaties gedaan aan deze actie.

Streefbedrag € 1.000.000,00
Ingezameld € 0,00
Doneer aan deze actie

Comments

Actie Team War Child18 sep 2014 - 16:25

We hopen dat het goed gaat met alle voorbereidingen!

Succes van het Actie Team!

Er zijn nog geen updates voor deze actie.